6 guies per saber com tractar la salut mental

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Priyanka
La Covid-19 ha afectat la salut de les persones modificant els seus reptes. Font: Priyanka
 Font: Sigmund
Són moltes les entitats de referència en salut mental a Catalunya. Font: Sigmund

6 guies per saber com tractar la salut mental

F Pere Tarrés
Resum: 

Pretenen donar una visió global de les diverses situacions en què es pot trobar el col·lectiu que pateix aquesta malaltia.

És una evidència que la pandèmia de la Covid-19 ha afectat la salut de les persones, modificant els seus reptes, les dinàmiques familiars, els rols laborals i, en molts casos, també l’estabilitat econòmica. Ha esdevingut una crisi global sense precedents que ha exercit un impacte sobre la salut mental a través de múltiples mecanismes de forma simultània. Tots aquests canvis han pogut provocar ansietat, depressió i d’altres trastorns de salut mental.

Són moltes les entitats del territori que, des de fa molt temps, són referents en el treball per millorar la vida de les persones que pateixen trastorns mentals i que duen tasques d’assessorament i acompanyament a les persones de l’entorn més proper. En aquest recurs s’ha fet una compilació de diverses guies que pretenen donar una visió global de les diverses situacions en què es pot trobar el col·lectiu que pateix aquesta malaltia i quines accions es poden realitzar per seguir el camí adequat.

La xarxa de salut mental: orientacions i suport

Salut Mental Catalunya amb la col·laboració de Probitas ha publicat aquest document que es descriu com una guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental. Els continguts estan dissenyats per transmetre pautes d’orientació i cura, i mostren elements que són significatius a l’hora de donar sentit a la situació d’infants, adolescents i joves, així com alguns elements necessaris per poder traçar una relació amb ells i elles.

Com parlar de salut mental

Creat per les entitats que forment part de Salut Mental Catalunya (SMC), aquest document vol esdevenir una guia d’ús per a totes les persones i entitats vinculades a l’àmbit de la salut mental. Pretén unificar l’estil del discurs i resta obert a què tothom que ho cregui oportú hi pugui fer aportacions, millores i actualitzacions. El llenguatge vehicular és el català i l’any 2020, la guia va ser revisada i validada per les entitats de SMC, per tal d’anar-la aplicant en les diverses comunicacions i donar-la a conèixer en els diversos contextos en què s’aplica.

Guia per a Grups d’Ajuda Mútua de Salut Mental en primera persona

Aquesta guia, elaborada per ActivaMent Catalunya Associació, està destinada a ser profitosa per a tots els col·lectius, des de persones usuàries de serveis de salut mental, a persones amb un diagnòstic psiquiàtric específic. S’exposen idees, recursos i recomanacions per constituir i moderar un Grup d’Ajuda Mútua, formar a persones moderadores, treure profit de l’experiència acumulada, fer un seguiment del funcionament dels grups, i créixer fins a desenvolupar un equip de persones moderadores.

Guia de Drets en Salut Mental: no hi ha recuperació sense drets

La Federació Veus va publicar aquesta guia l’any 2017 amb l’objectiu de ser un instrument de consulta sobre la ciutadania i els drets en l'àmbit de la salut mental que, partint de la realitat del territori, faciliti cures que promoguin l'exercici dels drets de les persones que pateixen aquesta malaltia. L’obra és fruit d’una investigació qualitativa amb 14 grups de discussió en els quals hi van participar persones amb problemes de salut mental, familiars i professionals de la salut mental.

Saldremos de esta: guía de salud mental para el entorno de la persona en crisis

Aquesta guia conté un recull d'eines pràctiques que van més enllà del coneixement especialitzat. Té l’objectiu de servir en el desenvolupament d'estratègies col·lectives per fer front a la realitat del patiment psíquic. Aquestes pàgines busquen, des d’una perspectiva no individualista, aportar instruments que puguin servir en situacions complexes i, a vegades, devastadores.

Tenim la salut en ment: #AssociativaMent!

Creada i editada per Fil a l’agulla i el Consell Nacional de la Joventut (CNJ), aquesta guia exposa exemples i exercicis, i proposa consells que permeten realitzar un treball de les emocions, mitjançant eines i actituds per expressar-les i treballar-les en col·lectiu; del conflicte, a través d’indicadors per detectar-lo, i eines i habilitats per donar-hi resposta; i del diàleg, amb instruments per potenciar-lo i facilitar un conflicte, si s’escau, dins l’entitat.