Càpsules formatives per la justícia global

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Kelsey Knight
Les càpsules pretenen que la població entengui el món en relació amb les desigualtats globals. Font: Kelsey Knight
 Font: Nathan Fertig
Són un total de 7 els documents que permeten treballar sobre diverses temàtiques de la justícia global. Font: Nathan Fertig

Càpsules formatives per la justícia global

F Pere Tarrés
Resum: 

Pretenen que la població entengui el món en relació amb les desigualtats globals, els conflictes, les discriminacions i vulneracions de drets.

El Servei Civil Internacional de Catalunya en col·laboració amb l’Escola de Cultura de Pau, l’Etnogràfica i l’Observatori del deute en la Globalització han elaborat una sèrie de recursos formatius que pretenen que la població entengui el món en relació amb les desigualtats globals, els conflictes, les discriminacions i vulneracions de drets, però també les respostes de la societat civil des de la noviolència. En aquest recurs únicament es fa ressò d’aquests continguts i de les seves principals característiques.

Introducció a la Cultura de Pau

Aquest document mostra els motius pels quals la situació actual del món requereix l’acció per la pau. Clarifica els conceptes de pau, conflicte i violència, i aporta certes reflexions i línies de treball a favor de la pau. El material identifica les capacitats de pau al propi entorn i motiva a les persones lectores, tant a col·laborar en iniciatives de pau en qualsevol territori com a comprometre’s per emprendre accions de pau en l’entorn més proper.

Conflictes armats i desplaçament forçat

En aquesta càpsula s’obtenen elements per comprendre quins són els impactes dels conflictes armats sobre la població civil, de quina manera es vinculen les situacions de conflictivitat armada amb els fluxos de població refugiada i desplaçada internament, i quin és el panorama actual de població desplaçada a nivell global. El material també ajuda a la reflexió sobre la dimensió de gènere dels desplaçaments forçats de població i sobre alguns dels principals reptes en matèria d’acollida a la població refugiada.

Gènere i construcció de pau

Els principals objectius d’aquesta publicació són aprendre a identificar els impactes específics de gènere en els conflictes, incloent-hi aquells que afecten grups de població que fan front a situacions de discriminació prèvies, com les dones i la població lesbiana, gai, trans, bisexual i intersexual (LGTBI). També s’exposa com els impactes de gènere de les guerres s’entrecreuen amb altres eixos de desigualtat i quines són les aportacions de les dones a la construcció de la pau.

El paper dels joves per la pau

Aquesta unitat permet saber dades bàsiques de la dimensió de la violència sobre infants i joves, conèixer la Resolució 2250 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides sobre joves, pau i seguretat, entre altres instruments. Permetrà argumentar, sense mitificacions, el rol del jovent en la violència i en la pau. El document pretén motivar a la col·laboració amb iniciatives de pau impulsades per joves o per al jovent i activar el compromís a actuar per erradicar la violència contra la joventut.

Estratègies de pau a Catalunya

Quins són els principals reptes per la pau que té per davant la Catalunya actual és un dels temes de reflexió d’aquest material. També menciona la possibilitat de responsabilitzar-se amb les estratègies de pau que es poden emprendre des de la ciutadania en l’actualitat. El document permet comprendre algunes de les similituds i de les diferències entre el conflicte i la polarització, i dona a conèixer les implicacions que té el diàleg. Aposta pel pensament crític i la controvèrsia.

Justícia climàtica

La píndola aporta la informació necessària per entendre la crisi climàtica des de la justícia climàtica. La publicació aborda conceptes bàsics de la ciència climàtica i dels espais de política internacional, i explora la definició de justícia climàtica i els seus col·lectius. També tracta el context que està deixant la Covid-19 i de quina manera es poden afrontar col·lectivament els reptes de les diferents crisis, des de la sanitària a la financera, enfortint els lligams entre moviments de justícia social, ambiental i climàtica.

Introducció als feminismes interseccionals

Aquesta càpsula cerca generar una sèrie de reflexions que permetin afavorir la incorporació de la perspectiva interseccional, a partir d’una mirada sensible a la complexitat social i d’una crítica amb els discursos còmplices amb les discriminacions. Proporciona un conjunt d’eines per tal d’identificar i contribuir a la transformació de certes dinàmiques en què es produeixen aquestes discriminacions i la seva relació amb els privilegis socials.