Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Sahron McCutcheon
La col·lecció ofereix pautes de revisió d’assignatures des de la perspectiva de gènere. Font: Sharon McCoutcheon
 Font: Element5
Aquests recursos permeten al professorat i alumnat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere. Font: ELement5

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

F Pere Tarrés
Resum: 

En aquest recurs es posa especial èmfasi en les publicacions que fan referència en l’àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques.

La Xarxa Vives d’Universitats ha publicat ‘Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere’, una col·lecció d’obres que tracten diverses disciplines i àmbits de coneixement oferint pautes de revisió d’assignatures des de la perspectiva de gènere. Les guies presenten des de recomanacions i indicacions amb relació a objectius, continguts, exemples, llenguatge utilitzat, i fonts seleccionades, a metodologies docents, d’avaluació i de gestió de l’entorn d’aprenentatge i els seus resultats.

La col·lecció té per objectiu oferir recursos que permeten al professorat i alumnat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s’atén a la diversitat d’estudiants. La col·lecció és exhaustiva i es pot consultar i descarregar gratuïtament. No obstant això, en aquest recurs es posa especial èmfasi en les publicacions que fan referència en l’àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques.

Comunicació

La guia, elaborada per Maria Forga, docent de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, posa de manifest que l’anàlisi de gènere en la disciplina de la comunicació es troba en ple auge, tant en l’àmbit acadèmic com en la pràctica professional i activista. El document resulta útil en un moment en què el feminisme i el contra-feminisme són presents diàriament en mitjans de comunicació, xarxes socials i cultura pop. A través del text es pot intuir que la reflexió sobre el paper de la comunicació en la construcció de les desigualtats, no ha fet més que començar.

Consultar

Dret i Criminologia

La publicació proposa desenvolupar la mirada sensible al gènere en la docència per determinar quines persones són reconegudes com a persones davant el discurs jurídic. La guia, elaborada per la professora de la Universitat d’Alacant M. Concepción Torres, exemplifica què s’ha exposat a través d’una àmplia selecció de textos jurídics per a cadascuna de les branques del dret i en un ampli període temporal. S’ofereixen diverses anotacions amb perspectiva de gènere, com per exemple del Codi Penal de 1944 i del recentment aprovat Pacte contra la Violència de Gènere.

Consultar

Sociologia, Economia i Ciència Política

Rosa M. Ortiz Monera i Anna M. Morero Beltrán, professores de la Universitat de Barcelona, recullen en aquesta guia un ampli ventall de bones pràctiques i diversos recursos docents. El document proporciona indicacions sobre com el professorat pot ajudar l’alumnat a incorporar la perspectiva de gènere en la recerca, especialment en els Treballs Finals de Grau i Màster. Així mateix, s’hi recullen diferents eines de consulta, com pàgines webs, bibliografia, glossari de conceptes i enllaços a guies docents, que poden servir d’exemple.

Consultar

Educació i pedagogia

A través d’aquesta guia, Montserrat Rifà Valls, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, ofereix una reflexió sobre els biaixos de gènere que poden estar presents en l’exercici de la docència, i posa de manifest com el professorat pot contribuir a reforçar i perpetuar la desigualtat de gènere, si no es té en consideració aquesta problemàtica. Aporta una sèrie de coneixements per entendre el món i les relacions socials a partir de fonts de referència i autoritat acadèmica. La publicació també persegueix la posada en pràctica de la participació i l’esperit crític.

Consultar