Tot allò que cal saber sobre el diploma de monitor/a i director/a de lleure

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: MCECC
Monitors/es i directores/es, juntament amb infants, adolescents i joves són el màxim exponent de l'educació en el lleure. Font: Fundació Pere Tarrés
 Font: MCECC
Monitors/es i directores/es, juntament amb infants, adolescents i joves són el màxim exponent de l'educació en el lleure. Font: Fundació Pere Tarrés

Tot allò que cal saber sobre el diploma de monitor/a i director/a de lleure

F Pere Tarrés
Resum: 

El recurs detalla des dels organismes responsables fins als continguts dels cursos i les escoles responsables d’aquesta formació.

Fa més de 35 anys que a Catalunya es va formalitzar l’educació en el lleure. Com és ben sabut, monitors/es i directores/es, juntament amb infants, adolescents i joves són el màxim exponent d’aquest sector que engloba un conjunt d’iniciatives, moviments i experiències que es realitzen en el temps lliure amb una intencionalitat pedagògica, fora del currículum escolar i de l'àmbit familiar.

En aquest recurs, s’explica com es pot obtenir tant el diploma de monitor/a com el de director/a, i es recullen des dels organismes responsables fins al continguts dels cursos i les escoles responsables de la formació.

Òrgan responsable

La Direcció General de Joventut, que forma part del Departament de Drets Socials, és l’organisme encarregat de vetllar perquè l’educació en el lleure a Catalunya sigui de qualitat. Entre les seves funcions, es troba la de regular la formació dels monitors/es i directors/es d’educació en el lleure, les activitats a l’aire lliure de joves menors de 18 anys i les instal·lacions juvenils.

Sectors d’activitats d’educació en el lleure

Actualment, dos grans sectors organitzen activitats d’educació en el lleure al llarg de l’any i, especialment, en períodes de vacances escolars. Per un costat, es troben les grans federacions, les quals representen l’associacionisme educatiu català i aglutinen centres d’esplai i agrupaments escoltes. Per l’altre, s’engloben les empreses d’educació en el lleure, un sector empresarial dinàmic i que ofereix propostes educatives de qualitat.

Cursos formatius

Per poder obtenir el diploma, tant de monitor/a com de director/a, s’ha de superar un curs que dependrà del títol que es vulgui adquirir. La possessió d'aquest títol autoritza, a la persona que l’assoleixi, exercir les funcions corresponents a monitor/a i/o director/a de colònies, campaments, casals, rutes, camps de treball,... Des de l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per poder realitzar qualsevol dels dos cursos, l’alumne/a ha de tenir els 18 anys.

El curs de monitor/a és una formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil. El capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Per altra banda, el curs de director/a és una formació que prepara l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil. El capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors/es.

Durada dels cursos

Els cursos de monitors/es i directors/es de lleure infantil i juvenil compten amb una etapa lectiva i una etapa de pràctiques. A continuació es detalla el repartiment d'hores en ambdós casos:

Monitor/a

 • Durada del curs: 310 hores
 • Etapa teòrica: 150 hores
 • Pràctiques: 160 hores

Director/a

 • Durada del curs: 410 hores
 • Etapa teòrica: 290 hores
 • Pràctiques: 120 hores

Des de la Direcció General de Joventut es posa a disposició de totes aquelles persones interessades, un cercador de cursos de monitor/a, director/a i també de monogràfics.

Continguts organitzats en mòduls

La formació reglada d’aquet cursos està constituïda i organitzada en diversos mòduls que conformen la totalitat de l’itinerari formatiu.

El curs de monitor/a compta amb un total de 4 mòduls. Els seus continguts temàtics són:

 1. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil. Explica com actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques educatives de la infància i la joventut. Té una duració de 30 hores .
 2. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure. Exposa tècniques i recursos educatius d’animació de temps lliure infantil i juvenil. Dura 60 hores.
 3. Activitats d’educació de lleure infantil i juvenil. Ensenya l'alumnat a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el temps lliure infantil i juvenil. Té una llargada de 60 hores.
 4. Pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. És el mòdul més llarg, amb un total de 160 hores.

Pel que fa al curs de director/a, la formació compta amb 5 mòduls, amb els següents continguts:

 1. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil. Exposa de quina manera cal actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques educatives de la infància i la joventut. S'allarga 30 hores.
 2. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure. Ofereix tècniques i recursos educatius d’animació de temps lliure infantil i juvenil. Té una durada de 60 hores.
 3. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil. Fa una contextualització del lleure infantil i juvenil en l’entorn social i programació, execució i difusió de projectes educatius en el lleure. Dura 120 hores en total.
 4. Coordinació i dinamització de l’equip de monitors de lleure. Explica com generar equips de personal monitor, dinamitzar-los i supervisar-los en projectes educatius de lleure infantil i juvenil. Compta amb una llargada de 80 hores.
 5. Pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. Hi corresponen 120 hores.

Escoles on poder cursar-los

Les escoles d'educadors/es en el lleure ofereixen, a més dels cursos de directors/es i monitors/es, formació tant reglada com complementària a monitors/es i caps de les entitats d'educació en el lleure. A Catalunya són un total de 33 les escoles que compleixen amb la normativa per impartir aquests tipus de cursos en què es poden estudiar, a més, cursos d'especialització i de formació permanent regulats per la Direcció General de Joventut.

Titulacions equivalents

En el Decret 267/2016, de 5 de juliol s’especifica, també, que en les activitats d’educació en el lleure en les qual participen menors de 18 anys, les titulacions vàlides per a la consideració de professionals de l'educació en el lleure, fins a la creació del Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya són les següents:

Pel que fa al Diploma de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.

 • Certificat professional de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Pel que fa al Diploma de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.

 • Títol de tècnic/a superior d'animació sociocultural i turística.
 • Certificat professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.