Com són les ONG gironines?

Coordinadora d'ONG Solidàries
Autor/a: 
Sònia Cervià
 Font: Sònia Cervià
Treball de reflexió
 Font: Sònia Cervià
Treballant l'enquesta
 Font: Sònia Cervià
Visita als límits del camp de tir de la base militar de Sant Climent Sescebes

Com són les ONG gironines?

Autor/a: 
Sònia Cervià
Coordinadora d'ONG Solidàries

Resum: 

Democràtiques, amb bona formació en pau, petites i amb un 36% dels seus membres extracomunitaris. Així són les ONGD de les comarques gironines, segons una enquesta interna feta entre les entitats de la Coordinadora d'ONG Solidàries.

De les 72 entitats representades a la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme, es van obtenir una cinquantena de respostes. Si bé es tracta d'una mostra orientativa, serveix per detectar tendències, debatre-les en assemblea i reflexionar en els reptes de futur. Segons l'enquesta, la majoria de les entitats inclouen referències sobre el treball de pau en els seus estatuts (81%), treballen pels Drets Humans (100%), participen en campanyes antimilitaristes i/o de pau (71%) i fan formacions de pau als seus membres (85%).

L’assignatura pendent en pau de les ONG gironines és la banca ètica ja que, tot i que el 45% de les ONG fa campanyes de sensibilització per donar a conèixer alternatives a la banca convencional, només el 10% té els seus fons a la banca ètica. Això respon a la manca d’accés als serveis (a la demarcació gironina només hi ha una única oficina de banca ètica) i a les dificultats que implica operar amb aquest tipus de banca (la majoria funciona per internet). Les entitats es van comprometre a estudiar, conjuntament amb les entitats que es dediquen a la banca ètica, fòrmules per poder gestionar almenys una part dels seus fons amb la banca alternativa. Igualment, i per facilitar una pràctica coherent amb la ideologia de cada ONG, s’elaborarà una guia de recursos i serveis sostenibles i de l’economia social, perquè sigui tinguda en compte a l’hora de posar en marxa actes o campanyes, si bé el 65% de les entitats declara que ja ho fa.

Dues dades més es refereixen a la composició de les entitats: 4 de cada 5 membres són dones i el 36% disposa de persones extracomunitàries entre els seus associats. Aquesta última dada, ha estat interpretada per les entitats, com una mostra de la importància del codesenvolupament en la tasca solidària gironina. Destaca també el funcionament democràtic de les entitats: el 63% de la presa de decisions es fa de manera assembleària i el 16% per votació. A més, destaca l’important treball en xarxa amb altres entitats (81%).

Els resultats de l'enquesta es van presentar a la Jornada Anual de la Coordinadora d'ONG Solidàries que es va celebrar dissabte 10 de juny, a Espolla. La Jornada es va iniciar amb una reflexió a càrrec de Vicent Martínez Guzmán, doctor en Filosofia, director honorífic de la Càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau i vicepresident de l’ICIP, que va presentar el feminisme com un nou humanisme i va destacar la necessitat de centrar-nos en polítiques de cura, no de seguretat. Per a Martínez Guzmán, el militarisme es nodreix de la por, com s’està veient en la involució de les polítiques de seguretat europees.

Afegeix un comentari nou