Com abordar la transformació digital en el tercer sector?

Fundació Autònoma Solidària
 Font: Eddie Welker
L'’objectiu principal de la transformació consisteix en millorar tots els processos, interns i externs. Foto: Eddie Welker
Aquest MOOC serà del 21 de gener al 4 de febrer Font: Turn ONline
Els noua canals digitals permeten noves formes per comunicar les tasques que duen a terme les entitats. Foto: Arxiu

Com abordar la transformació digital en el tercer sector?

Fundació Autònoma Solidària

Resum: 

5 publicacions mostren les possibilitats que brinden les TIC per millorar tots els processos que duen a terme les entitats.

Entenem per transformació digital en el tercer sector com la capacitat de trobar en els canals digitals noves formes per comunicar les tasques que duen a terme les entitats, sensibilitzar i contribuir al canvi social, i aconseguir nous ingressos per mitjà de la captació de fons. L’objectiu principal d’aquesta transformació consisteix en millorar tots els processos, interns i externs, i agilitzar la gestió de projectes socials aprofitant les oportunitats que brinden les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

A continuació, s’exposen diverses publicacions que reflexionen al voltant d’aquesta qüestió i que donen una visió global del paradigma en què es troben les entitats. Es tracta tant de documents d’anàlisis com de gestió, els quals intenten aportar idees a per abordar en les millors condicions la transformació digital en el tercer sector.

1. 'La transformación digital en las ONG: Conceptos, soluciones y casos prácticos'

Aquest informe del 2018, dut a terme per l’Institut d’Innovació Social d’ESADE en col·laboració amb la Fundació PwC, vol servir de punt de partida per explorar el repte de la transformació digital en les entitats socials i el seu impacte en totes les fases d’activitat. Des de la capacitat d’adaptació i la ràpida evolució per fer front a les exigències de la transformació, el document parla de la seva influència digital en la captació de recursos, la modificació dels programes i serveis o la millorar dels processos.

2. 'Accessibilitat digital: les TIC per a tothom'

Elaborat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya en el projecte m4Social l’any 2017, aquest catàleg ofereix un recull de bones pràctiques per a un disseny d’aplicacions mòbils i de pàgines web accessibles per a tothom. A més, també aporta diverses recomanacions per posar en marxa continguts accessibles i selecciona quatre casos d’èxit en què s’han desenvolupat solucions accessibles gràcies a la participació de l’administració pública i de les entitats socials.

3. 'Aprenentatge Servei i tecnologies digitals'

La Fundació Jaume Bofill publicava aquesta guia el 2017, en què es planteja com les tecnologies digitals poden facilitar el desenvolupament de projectes d’aprenentatge servei (ApS). A través de 5 capítols, Anna Escofet combina teoria i casos pràctics per desgranar com les tecnologies de la informació i la comunicació han aportat noves formes de participació en comunitat i la creació de nous tipus de contingut. Un nou context que, segons l’autora, ha de permetre millorar de les evidències d’aquest tipus de projectes.

4. 'Les necessitats de les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya en tecnologia mòbil, digitalització i TIC'

Presentat en el marc del Mobile World Congres del 2017, aquest estudi Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya mostra com el tercer sector català encara no ha aprofitat les avantatges de la revolució digital. La publicació parla, entre d’altres, de la necessitat de lideratges i major formació professional, la capacitat d’involucrar en el procés a les persones usuàries i l’avaluació de l’impacte dels nous processos en aquest àmbit dins del teixit associatiu.

5. 'Alfabetización digital crítica: una invitación a reflexionar y actuar'

Fa 4 anys, BioCoRe publicava aquesta guia que tracta la transformació digital a través d’un pensament crític, ètic i creatiu amb la intenció d’humanitzar la societat en un món totalment digitalitzat. Recull conceptes i experiències per a noves praxis al voltant de l'ús de la tecnologia, que a la vegada permetin tenir més consciència i compromís per construir un món més just. No només es tracta d’adaptar-se a les directrius, sinó de formar part de la transformació del seu ús.

Afegeix un comentari nou