Converteix-te en un activista del programari lliure

Autor/a: 
Xavi Aranda

Converteix-te en un activista del programari lliure

Autor/a: 
Xavi Aranda

Resum: 

Molts usuaris només coneixen el programari lliure perquè és gratuït. Cal promoure correctament el codi lliure perquè la societat el comenci a utilitzar.

Molts usuaris utilitzen programes de programari lliure perquè és gratuït i també perquè utilitzant una distribució GNU/Linux no tenen problemes de virus. Però el programari lliure és molt més que això. Apostar per utilitzar programari lliure és una aposta que inclou molts compromisos ètics.

El programari lliure és el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions. Aquest programari pot ser copiat o redistribuït, amb els mateixos drets inicials que hem esmentat abans. Tot i què aquestes condicions són fàcils d'entendre, la Free Software Foundation va redactar unes llibertats que tot programari lliure ha de complir:

  1. La llibertat d'executar el programa per qualsevol propòsit.
  2. La llibertat de veure com funciona el programa i adaptar-lo a les necessitats pròpies. L'accés al codi font és un requisit.
  3. La llibertat de redistribuir còpies.
  4. La llibertat de millorar el programa i distribuir-lo de nou.

Amb aquests principis la societat pot començar a veure el programari lliure com una opció molt ètica davant les solucions tecnològiques privatives. Tot i així costa molt. La majoria volen resultats, i, a vegades, amb el programari lliure aquests poden tardar en arribar.

Es quan entra en acció la pedagogia o el marketing ètic. Com es pot ensenyar a la gent, o com es pot convèncer, que utilitzant el programari lliure és pot construir un món millor? A continuació us detallem unes quantes recomanacions per promoure l'ús del programari lliure:

  • La primera de totes, que ja hem especificat abans, és comentar que la majoria de programari lliure és gratuït. Com tothom sabeu, tot el que és gratuït és sinònim d'èxit. Fins i tot podeu comparar els preus d'ús d'un programa privatiu amb els «preus» del programari lliure.

  • No criticar negativament el programari privatiu. No es pot anar pel món realitzant crítiques negatives del programari privatiu. Humilitat davant de tot. El programari privatiu és una opció. Cal destacar les característiques del programari lliure per sobre del programari privatiu. Sempre positius!

  • El lligam de la llengua. Molts programes privatius no estan traduits al català ja que consideren que no és un mercat rendible econòmicament. Utilitzant el programari lliure, tothom podrà traduir el programari al català ja que els fitxers de les traduccions també són accessibles i modificables.

  • No ensenyar aspectes massa tècnics. Com que els codi font és accessible, molts voluntaris del programari lliure tendeixen a utilitzar aspectes molt tècnics com: utilitzar el terminal enlloc de l'escriptori gràfic etc. No tothom disposa de molts coneixements tècnics, cal baixar una mica el nivell per promoure el programari lliure.

  • Fer algunes comparatives. Tot i què a vegades comparar en diferents contextos no és gaire positiu, podeu utilitzar alguns recursos. Un dels exemples que es poden aplicar, es que abans la tecnologia era més oberta: els vostres avis es reparaven les rentadores, els descalcificadors d'aigua i fins i tot modificaven els cotxes perquè anessin amb gas butà!

  • Organitzeu install partys. Però ben promocionades, fugint d'aquelles festes de friquis que només pensen en codi binari. Aquestes «Install parties» poden promoure les solucions que aporta el programari lliure: instal·lant distribucions GNU/Linux, indicant quins programes de programari lliure poden substituir altres programes privatius...

Afegeix un comentari nou