Les dades socials i solidàries són possibles

Colectic
Esdeveniment organitzat per DataForGoodBCN pel dia de la Dona 2020. A la foto, Caroline Ragot, fundadora de Women In Mobile i 2015 Dona TIC. Font: DataForGoodBCN
Esdeveniment organitzat per DataForGoodBCN pel dia de la Dona 2020. A la foto, Caroline Ragot, fundadora de Women In Mobile i 2015 Dona TIC. Font: DataForGoodBCN

Les dades socials i solidàries són possibles

Colectic

Resum: 

DataForGoodBCN promou l’ús de les dades en entitats socials per a un impacte positiu a Barcelona.

Què i qui és DataForGoodBCN?

DataForGoodBCN és una entitat sense ànim de lucre formada per persones voluntàries que promou l’ús de les dades en entitats socials per a un impacte positiu a Barcelona.

Això ho fem treballant en múltiples eixos, com col·laborant en projectes d’anàlisi de dades amb entitats socials, divulgant el bon ús de les dades, promovent la seva explotació amb impacte social o mediambiental i formant les entitats en l’ús de les dades, des de com recol·lectar-les adequadament a com complir amb la normativa de protecció de dades durant tot el procés de tractament.

Les dades poden ser socials i solidàries?

Qualsevol sector produeix dades contínuament, per exemple, recollir informació sobre els usuaris i usuàries d’una entitat social ja genera un conjunt de dades. Per aquest motiu, el primer pas és ser-ne conscient i emmagatzemar aquestes dades.

Afortunadament, cada vegada hi ha més iniciatives com la nostra que promouen l’ús d’aquestes dades amb objectius humanitaris i mediambientals. Per tant, la resposta és un sí rotund, les dades socials i solidàries són possibles. Un bon exemple és el processament d’imatges captades per satèl·lit i per drons que permeten detectar embarcacions de migrants al mediterrani, i així actuar amb més rapidesa i salvar vides.

Com es poden utilitzar les dades amb una funció social?

De la mateixa manera que en diferents àrees de negoci les dades han esdevingut clau per a la presa de decisions estratègiques i defineixen les accions més importants de les empreses, les dades de les entitats del tercer sector són una eïna amb un gran valor social, que poden ajudar-les a millorar les seves actuacions i aprofitar els recursos de manera més eficient.

Com es concreten aquests usos?

A nivell local, el primer que ha de fer una entitat social és ser conscient que la seva activitat, per si sola, genera dades que es poden analitzar per a extreure conclusions. Amb les dades de les persones que reben servei d’una entitat i les seves interaccions i interessos es pot, per exemple, identificar amb quin perfil encaixen i predir quines són les seves necessitats per tal d’aportar un acompanyament més singular i adequat a les seves característiques.

Un altre exemple està relacionat directament amb el finançament, les subvencions i els recursos, que pel que ens expliquen les entitats és un punt clau en el seu dia a dia. Un anàlisi de les persones sòcies de l’entitat permet orientar millor les campanyes de recaudació, a les xarxes socials o decidir quines inversions són més rendibles i quines menys.

El món de les dades està en mans de grans empreses consultores. Com ho podem fer per portar-les a les iniciatives d'economia solidària?

Tot i que tothom genera dades i se’n pot aprofitar, l’ús de dades està molt estès en les grans empreses i les consultores que els proveeixen de serveis i, en canvi, l’empresa social i el tercer sector encara estan lluny de les tècniques punteres que es fan servir, principalment perquè manquen recursos econòmics i formació.

Nosaltres pensem que és possible i és un dels nostres objectius principals. Fomentar l’ús de les dades i de tècniques d’anàlisi i explotació al tercer sector és una tasca que requereix molta divulgació i formació. Ajudar-les a veure el potencial de recollir dades i fer-ne ús, i finalment capacitar-les ensenyant metodologies, eines de programari lliure, i la normativa vigent, farà que les iniciatives socials guanyin més pes al món de les dades.

Quins consells doneu a les entitats perquè protegeixin al màxim les seves dades?

Protegir les dades no és una tasca fàcil. En poques paraules, podem dir que no hi ha millor manera de protegir les seves dades que sol·licitant només aquelles que siguin indispensables i conservant-les el mínim temps possible. A finals de l’any passat, vam escriure precisament sobre aquest tema.

Vau exposar alguna metodologia?

Abans de començar a recol·lectar dades és important analitzar quina informació es necessita i amb quin objectiu. Es tracta d'un exercici imprescindible que permet desenvolupar una metodologia sistemàtica per recol·lectar, emmagatzemar i tractar les dades amb els mecanismes adequats. Aquest exercici és rellevant per assegurar que les dades es recullen de forma òptima, evitant duplicats i que s'emmagatzemen de la forma més acurada possible reduint al mínim l'error humà.

És de vital importància aplicar els principis establerts legalment per la regulació vigent i adoptar mesures de seguretat que garanteixin la correcta aplicació de la normativa de protecció de dades alhora protegint els drets de les persones. És per aquest motiu que recomanem l'assessorament legal i tècnic per definir i implementar els protocols més apropiats per a cada entitat i assegurar, així, el compliment de la normativa vigent.

Si contacten amb vosaltres, què els hi podeu oferir?

Quan una entitat contacta amb nosaltres, el primer que fem és parlar amb ella per veure de quines dades disposa i quines són les seves necessitats relacionades amb aquestes. En funció d’això, elaborem un o diversos projectes en els quals seleccionem professionals de les dades que formen part de la nostra comunitat perquè els duguin a terme.

La tipologia dels projectes que realitzem inclou: mentoria i suport a l’hora de gestionar les dades; anàlisi de la base de dades per obtenir informació rellevant per les activitats de l’entitat; creació d’eines de visualització que permetin a les entitats tenir una visió més clara de les activitats que duen a terme; entre altres.

A més, també realitzem formacions sobre problemàtiques concretes que hem detectat que afecten a diverses entitats, com per exemple en matèria de protecció de dades, de transferència de dades sensibles entre entitats i de programari estadístic per fer anàlisis i informes.

Podeu explicar algun cas d'èxit amb alguna entitat?

Ens omple d’alegria la rebuda que hem tingut al Tercer Sector i la implicació i motivació de les entitats amb les quals treballem. En aquests moments hem tancat cinc projectes amb entitats socials i aviat en tancarem tres més. Un dels projectes que han tingut un impacte més directe ha estat el que vam dur a terme amb la Fundació Integramenet durant el 2020, en els primers mesos de pandèmia.

Quina feina fan?

La Fundació Integramenet és una entitat que promou l’acollida i les relacions interculturals a Santa Coloma de Gramenet. En fan ús persones provinents d’altres països, a qui se’ls ofereix formació (idiomes, competències bàsiques, …) i oportunitats laborals mentre esperen que la seva situació es regularitzi.

Amb la pandèmia moltes persones que ja es trobaven en risc d’exclusió social van patir noves necessitats en no poder desenvolupar tasques com sortir a buscar feina, fer cursos, etc. La Fundació va fer entrevistes telefòniques per recollir dades sobre la situació d’aquestes persones per tal de dissenyar la millor manera d’ajudar-les. No obstant, la falta de temps, recursos i coneixements tècnics feia impossible analitzar correctament les dades recollides i extreure conclusions valuoses.

Quin va ser el vostre paper?

La feina de les voluntàries de DataForGoodBCN va consistir principalment en entendre el problema de fons, aconseguir les dades, analitzar-les de manera exhaustiva i treure’n conclusions. Gràcies a aquest projecte, es va realitzar un informe i unes visualitzacions de dades que van ser imprescindibles perquè la Fundació conegués els problemes que s’estaven trobant i incrementar l’impacte de les accions que impulsaven per solucionar-los.

A la pàgina web de DataForGoodBCN podeu trobar un resum, així com la memòria d’aquest projecte i de la resta d’iniciatives que hem dut a terme.

Afegeix un comentari nou