La bretxa digital: un problema social

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Oscar Loro Castilla
 Font: Canva
Més de 40 organitzacions han participat en l'informe. Font: Canva.
 Font: Canva
L'informe dona arguments per afirmar que acabar amb la bretxa digital. Font: Canva.

La bretxa digital: un problema social

Autor/a: 
Oscar Loro Castilla
Suport Tercer Sector

Resum: 

Més de 40 organitzacions de tot l’estat i gairebé 500 persones han participat en la realització de l’estudi 'L’aprenentatge digital com a indicador de la inserció social: un estudi amb les persones en situació de vulnerabilitat'.

L’Observatorio de Brechas Digitales (OBD) va publicar l’estudi 'L’aprenentatge digital com a indicador de la inserció social: un estudi amb les persones en situació de vulnerabilitat', amb el suport d’un gran nombre d’organismes i entitats. Aquest document serveix per entendre els problemes concrets que les persones en situació de vulnerabilitat social han d’afrontar. Altrament, dona arguments per pensar que fer més petita la bretxa digital és possible i va més enllà de donar connexió a la xarxa i un dispositiu; cal formar i encoratjar per tal que les persones puguin fer servir la tecnologia de forma conscient, crítica i segura.

La bretxa digital, també és una bretxa de gènere.

Aquest informe explica com és d’important l’ensenyament en noves tecnologies per a la correcta inserció social, especialment per aquelles persones en situació vulnerable. Quins factors es tenen en compte? Aspectes com quina actitud es té enfront de les noves eines, l’accés a tecnologia adequada, el nivell de competències TIC o quanta estona es fa servir Internet.

De 'L’aprenentatge digital com a indicador de la inserció social: un estudi amb les persones en situació de vulnerabilitat' se’n poden extreure diverses conclusions. En primer lloc, i trencant molts mites, l’edat no és una barrera; queda demostrat que les persones adultes i grans poden adquirir competències d’acord amb les seves necessitats. Ara bé, s’ha de fer un apropament tecnològic per tal de treure pors i fomentar l’aprenentatge.

Capacitació, l'assignatura pendent

Guillem Porres, responsable de l’Observatorio de Brechas Digitales, en aquest sentit afirma que "a nivell generacional hi ha edatisme: falten acompanyaments a les persones grans, que aprenen a un ritme diferent. Barcelona va distribuir milers de tauletes per a la gent gran, però no es va capacitar. L'accés no és suficient". Altrament, l’escletxa de gènere té un impacte molt negatiu. Segons el mateix informe causa problemes, “dificultant la inserció de les dones, limitant les seves oportunitats educatives i laborals”.

Aquesta escletxa divideix la societat en dues meitats, deixant sempre la mateixa al darrere. En la mateixa línia, Porres, afirma que “hem trobat molt clara aquesta relació, hi ha un percentatge més alt de dones que identifiquen baixes competències digitals. Impacta en un perfil de dones de més de 55 anys de l’àmbit rural. La bretxa digital, també és una bretxa de gènere”. Treballar per fer que desaparegui portarà una societat més justa i participativa.

Durant la pandèmia va quedar palès que hi ha un gran problema pel que fa a l’alfabetització digital. Docents que no podien fer classe, alumnes que no s’hi podien connectar, persones grans que no sabien fer servir els dispositius, persones sense recursos que no tenien eines i van quedar soles...

Per promoure un accés lliure i democràtic, amb igualtat d’oportunitats, cal dur a terme polítiques equitatives que facilitin que tothom (indistintament de l’origen, economia, gènere...) es pugui formar correctament. Les realitats són diverses, és per això que les administracions han de saber arribar a totes elles per formar en digital el màxim nombre de persones possible. El mateix informe conclou explicant que "els programes d'alfabetització digital dirigits a grups concrets, com dones rurals o adults grans, demostren ser eines efectives per tal d'empoderar aquestes comunitats i millorar les seves oportunitats d'inserció social".

És molt important incentivar la formació entre les persones que ho necessitin, d’aquesta manera es poden actualitzar coneixements i evitar caure en errors o estafes. Aquesta formació, però, ha de ser horitzontal; és important destacar que les diferències econòmiques porten diferències socials i les persones més vulnerables sempre queden enrere. Guillem Porres afirma que "hem d'escurçar la bretxa per no fer un abisme amb l'aparició de noves tecnologies, capacitant. La bretxa digital és la continuació de la bretxa social".

Afegeix un comentari nou