Les entitats catalanes i les Tecnologies de la Informació i Comunicació

 Font:
Font:

Les entitats catalanes i les Tecnologies de la Informació i Comunicació

Resum: 

L'estudi de la Fundació Catalunya Segle XXI ens aproxima a la realitat de les entitats catalanes. Aquesta mirada es fixa en com l'àmbit associatiu incorpora les Tecnologies de la Informació i Comunicació en el seu treball diari, preguntant-se si n'aprofita les seves possibilitats de potenciar la participació democràcia digital.

La Fundació Catalunya Segle XXI ha realitzat un estudi entre les entitats catalanes, preguntant-se com estem en matèria de participació democràtica digital. Un dels objectius d'aquesta fundació és potenciar les pràctiques de participació democràtica en la nostra societat, entenent la democràcia digital com una de les vies que cal explorar. Per això han iniciat aquest estudi en el que es pregunten com la e-democràcia està transformant les pràctiques de participació entre l'associacionisme, i si realment permetrà a la ciutadania participar-hi democràticament en condicions d'igualtat.

Un dels grans enemics que té la democràcia digital és l'anomenada esquerda (o fractura) digital. Es denomina d'aquesta manera totes les condicions que fan que una persona o col·lectiu no faci servir les eines facilitades per les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), ja sigui per condicionants culturals, educatius, econòmics o estructurals (penseu que la cobertura d'Internet no arriba a tota Catalunya!). Aquest estudi vol preguntar-se en quin grau les entitats del nostre territori estem aplicant aquestes pràctiques de participació democràcia digital, o si, al contrari, cal encara pal·liar l'esquerda digital entre l'associacionisme català.

  • Com som les entitats catalanes?

Aquest estudi ha estat realitzat entre una gran mostra de les entitats del teixit associatiu i de voluntariat catalanes, a les que es va demanar la seva col·laboració omplint una senzilla enquesta. Una primera part d'aquesta enquesta esta destinada a definir com son aquestes entitats, per poder comprovar si aquestes diferències afecten al ús de les TIC.

La majoria de les entitats catalanes són entitats petites (amb menys de 200 socis) i que conten amb un petit nombre de recursos humans (la meitat conta amb menys de 20 voluntaris que col·laboren amb elles i la gran majoria, amb menys de 20 treballadors que donin suport). Amb tot, l'estudi fa evident que la mida de les entitats no és un factor que intervingui en la implementació de les TIC i les pràctiques de democràtica participació digital. De la mateixa manera, l'estudi constata la gran diversitat de sectors en que es desenvolupa l'associacionisme. Tot i que podem dir que les associacions que treballen amb joves o discapacitats fan servir més les eines TIC que les entitats adreçades a gent gran o associacions de veïns, però al contrari que ens podríem imaginar, la diferència no és significativa.

  • Com fem servir les TIC?

De fet, aquest estudi ens permet afirmar que les entitats catalanes acostumen a fer servir aquestes eines per dirigir-se al públic general. Gairebé un 90%, disposa d'una plana web, i fa servir per comunicar-se amb els seu entorn el correu electrònic. Cal dir, però, que aquests no es consideren l'únic mitjà vàlid, ja que es continua utilitzant el correu ordinari o el telèfon per mantenir el contacte amb els socis o simpatitzants.


Les planes web de les entitats catalanes son, en gran part, de caràcter informatiu, sense permetre als seus usuaris interactuar amb elles. Cal dir que son majoria les que ofereixen informació al usuari al mateix temps que permeten cert grau d'interactivitat, ja sigui deixar suggeriments, realitzar tràmits on-line i, en menor grau, participar en espais de debat com els fòrums o xats i participar en enquestes i consultes. Són una minoria les webs que permeten als usuaris crear o modificar continguts, cosa que indica un poc ús dels mecanismes de participació democràtica que permeten les Tecnologies de la Informació i Comunicació.

Menció a part es mereixen les intranets de les entitats. Una intranet és una xarxa informàtica destinada al ús intern d'una organització, seguint els mecanismes que et permet la xarxa d'Internet. Són poques les entitats catalanes que fan servir aquestes utilitats, només un 13% de les consultades. Això si, el grau d'interactivitat que permeten aquestes intranets és molt més alt, convertint-se no només en un espai d'informació per als socis, sino un espai d'interrelació entre socis, simpatitzants i les entitats

  • De cara al futur...

Tot i els pocs exemples que hem trobat en aquest estudi sobre participació democràtica a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, les entitats valoren les eines TIC com un element necessari o fins i tot crucial per oferir mecanismes de participació. Es continua valorant, però la participació a través de les TIC com un element secundari a la participació personal, ja sigui dels seus socis i simpatitzants o pensant en el públic en general. De fet, la meitat de les entitats consultades tenen previst incloure algun projecte TIC en les seves pròximes actuacions, ja sigui crear una plana web, construir una intranet o millorar les que ja tenen.

Amb tot, cal dir que les entitats catalanes encara hem de treballar bastant per garantir la participació democràcia digital entre, ja no només els nostres socis, sinó per potenciar la participació de la ciutadania catalana en projectes de caràcter social. Hem d'aprendre encara moltes de les possibilitats que ofereixen les eines TIC, com incloure-les dintre de la nostra acció diària i permetre l'exercici de la democràcia participativa digital.

El servei d'Assessorament Informàtic de xarxanet.org pot ajudar-vos en aquestes tasques. Des d'implementar un butlletí electrònic per la vostra entitat o altres consultes que ens vulgueu fer arribar, fins a crear una web que integri un conjunt d'eines 2.0, estarem aplicant mecanismes que garantiran no sols la presència de la nostra associació en l'esfera digital, sinó també la inclusió de pràctiques participatives virtuals.

Afegeix un comentari nou