Últims dies per a presentar activitats solidàries a la UPF

Fundació Autònoma Solidària
 Font: Living Nepal
Font: Living Nepal
 Font: Fundació Canpedró
Font: Fundació Canpedró
 Font: Fundació Canpedró
Font: Fundació Canpedró

Últims dies per a presentar activitats solidàries a la UPF

Fundació Autònoma Solidària

Resum: 

Amb aquesta convocatòria es vol subvencionar i promocionar projectes de sensibilització i de cooperació al desenvolupament liderats per membres de la comunitat universitària.

El 31 de gener acaba el termini per presentar projectes en la convocatòria anual d'ajuts en els àmbits de la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament. Principalment, els projectes a subvencionar han de girar entorn a dos temes: sobre transferència de coneixement o de tecnologia a països en vies de desenvolupament perquè puguin desplegar les seves pròpies capacitats de recerca, adaptació tecnològica, innovació i emprenedoria i sobre accions que promoguin l'educació i/o que facilitin la formació de formadors en universitats o d'altres institucions educatives formals. La dotació econòmica d’aquesta convocatòria és de 40.000 €, a repartir entre diversos projectes.

Com presentar-s'hi?

Poden optar a obtenir subvencions en el marc d'aquestes bases els membres de la comunitat universitària següents: estudiants, personal docent i investigador, personal d'administració i serveis i membres del programa UPF Alumni. Un cop comprovades les bases per tal d'atendre-s'hi, cal presentar les sol·licituds mitjançant el formulari d’aquesta convocatòria a UPF Solidària i presentar la versió en paper al Registre de la UPF.

Per aquest 2018, els criteris que es prioritzen a l'hora de triar projectes a subvencionar tenen a veure amb el currículum de la persona sol·licitant, el caràcter interuniversitari dels projectes en països en vies de desenvolupament, els projectes que estiguin alineats amb més d’un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, els projectes que tinguin en compte la perspectiva de gènere i els projectes relacionats amb la immigració i els refugiats.

L'any passat, per exemple, es van premiar 14 iniciatives com 'Per sobre dels 7.000 somriures' amb Living Nepal, 'Somiant un sostre, contruint un futur', amb la Fundación Bonifacia Rodríguez, Siervas de San José a les Filipines o 'Formació de voluntaris Fundació Canpedró' a Catalunya.

Afegeix un comentari nou