Aprèn a fer servir Twitter Analytics

Colectic - Informàtic
Autor/a: 
Alejandra Sanchez
Actualment, Twitter té més de 350 milions d'usuàries mensuals, sent la quarta xarxa social més utilitzada al món. Font: Pixabay. Font: Pixabay
Actualment, Twitter té més de 350 milions d'usuàries mensuals, sent la quarta xarxa social més utilitzada al món. Font: Pixabay.

Aprèn a fer servir Twitter Analytics

Colectic - Informàtic
Resum: 

Aquesta funció de la xarxa social Twitter permet tenir mètriques acurades de la nostra audiència de manera senzilla i gratuïta.

Twitter Analytics és una funcionalitat de Twitter que permet conèixer les estadístiques del nostre perfil per poder utilitzar aquestes dades com a base del plantejament de la nostra estratègia de comunicació.

Conèixer les estadístiques del nostre perfil de Twitter és bàsic per poder entendre millor la nostra comunitat, millorar l'estratègia de continguts i augmentar l'abast dels nostres tuits. D'aquesta manera, podem aconseguir que la tasca i els projectes de la nostra entitat arribin a molta més gent.

La funció de Twitter Analytics està disponible per a totes les usuàries de Twitter. Per accedir a les seves estadístiques, només cal iniciar sessió a la xarxa social a través d'un navegador web i buscar l'opció 'Més'. Un cop allà, s'ha de desplegar el menú 'Creator Studio' i ja tindrem accés a les analítiques on trobarem un resum complet de les estadístiques del nostre compte.

Mètriques bàsiques de Twitter Analytics

Les mètriques bàsiques de Twitter Analytics són aquelles que ens aporten la informació més essencial sobre el nostre perfil, que ens permeten mesurar el rendiment general del nostre compte i la interacció amb els teus tuits. Aquestes són algunes de les mètriques clau que cal tenir en compte:

 • Tuits: aquesta mètrica ens mostra el nombre total de tuits que s'han publicat en un període de temps específic. D'aquesta manera, podem avaluar la freqüència de les nostres publicacions i si has augmentat o disminuït la nostra activitat a Twitter.
 • Impressions: aquest paràmetre fa referència a la quantitat de vegades que els teus tuits han estat vists per alguna usuària. És una mètrica important per avaluar l'abast potencial del nostre contingut a la plataforma.
 • Interaccions: fa referència als 'm'agrades', retuits i respostes que tenen les nostres publicacions. Es tracta d'una mètrica molt útil per mesurar el nivell de participació i l'impacte dels tuits en la nostra audiència.
 • Seguidores: fa referència al nombre total de seguidores que té el nostre perfil, és a dir, a la comunitat que hem aconseguit crear. Mantenir un creixement constant en aquest camp és essencial per a augmentar la nostra influència en la plataforma.
 • Mencions: mostra la quantitat de vegades que altres usuàries han mencionat alguna de les nostres piulades. Aquesta també és una de les mètriques que es té més en compte a l'hora de determinar el nivell de compromís i participació de la nostra comunitat.

Mètriques d'audiència

Per crear contingut rellevant i augmentar la interacció amb el nostre perfil de Twitter, és clau conèixer al detall nostra audiència. Pel que fa a les seguidores, aquestes són les principals mètriques que s'han de conèixer:

 • Demografia de les seguidores: Twitter ens mostra dades demogràfiques sobre la nostra audiència, com ara la seva ubicació geogràfica, el seu gènere i els temes que més els interessen. Aquest indicador ens pot ajudar a adaptar els nostres continguts per dirigir-nos a una audiència específica.
 • Interessos principals: aquest paràmetre mostra les principals àrees d'interès de la nostra comunitat, com ara els temes que busquen a la plataforma o aquelles publicacions amb les quals més interactuen. Conèixer aquests interessos pot ser molt útil a l'hora d'alinear els continguts que publiquem amb els temes que més interessen a l'audiència.
 • Seguidores guanyades i perdudes: Twitter ens proporciona una visió general de quantes seguidores hem guanyat o perdut en un període de temps determinat. Aquesta mètrica és molt important per avaluar l'impacte de les nostres estratègies de creixement a la plataforma i les nostres campanyes de comunicació.
 • Activitat de les seguidores: mostra quan les nostres seguidores estan més actives a Twitter. Aquesta informació permet programar els teus tuits en els moments més propicis per a augmentar l'abast i la interacció.

Anàlisi del rendiment dels tuits

Analitzar el rendiment individual dels tuits permet fer el seguiment de quin tipus de contingut ressona millor amb la nostra audiència i quins ajustos es poden fer per millorar la interacció. Algunes pautes a tenir en compte quan analitzem els nostres tuits, són les següents:

 • Tuits destacats: identifica els tuits que han tingut un alt rendiment en termes d'impressions, interaccions i abast. A més, aquest paràmetre, analitza quins elements podrien haver contribuït al seu èxit.
 • Contingut més compartit: mostra quins tuits han estat més repiulats i compartits per la nostra audiència.
 • Etiquetes i mencions: examina quines etiquetes i mencions generen més interacció amb les nostres publicacions. Mitjançant aquesta informació, es pot augmentar la visibilitat del nostre contingut i arribar a noves audiències.

Com podem millorar la nostra estratègia?

Un cop coneixem els paràmetres d'anàlisi que ens proporciona Twitter Analytics, només ens cal començar a posar-los en pràctica perquè ens ajudin a aconseguir una major difusió dels nostres projectes i activitats i, així, poder continuar enfortint la nostra presència a xarxes i la tasca de la nostra entitat.

Per fer-ho podem començar, per exemple, identificant els nostres millors tuits, tant pel que fa al seu contingut, com també tenint en compte quines etiquetes o mencions fan que les publicacions tinguin més èxit. A continuació, és recomanable buscar patrons per a replicar aquest èxit en futurs continguts. A més, també podem utilitzar les dades de Twitter Analytics per ser més creatives i experimentar amb diferents horaris de publicació i ajustar l'estratègia en funció dels resultats obtinguts.

Pel que fa a l'audiència, és important entendre quin perfil tenen les nostres seguidores, quins temes són aquells que més els interessen i crear continguts més rellevants per al nostre públic, establint, d'aquesta manera, una connexió més forta amb la comunitat. A més, l'Analytics de Twitter ens pot ajudar també a establir uns objectius clars per al nostre perfil i a avaluar-los per analitzar el nostre progrés.