Claus per publicar fotografies a internet sense vulnerar els drets d'imatge

Colectic - Informàtic
Una persona fent fotografies. Font: Pexels (Pixabay)
Una persona fent fotografies. Font: Pexels (Pixabay)

Claus per publicar fotografies a internet sense vulnerar els drets d'imatge

Colectic - Informàtic
Resum: 

Una imatge val més que mil paraules en l'era de la digitalització, sempre que respecti les persones. Repassem el marc legal que les protegeix.

La xarxa està plena d'imatges sense autoria que s'atribueixen unes i altres. Sabem que ens calen per comunicar perquè un text sense imatge no té el mateix impacte i volem mostrar el que fem i les persones que hi ha darrere dels nostres projectes.

Però quines imatges podem compartir sense vulnerar drets?

Espai públic

Quan fem fotografies a l'espai públic no hi ha problemes en publicar-les si no es pot reconèixer cap de les persones que hi apareixen.

En cas que hi surtin rostres reconeixibles podem estar vulnerant el dret fonamental de la preservació de la imatge i intimitat, regulats per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Hi ha excepcions. Es podrà utilitzar quan es tracti de persones que exerceixin un càrrec públic o una professió de notorietat o projecció pública i la imatge es capti en un acte públic o en llocs oberts al públic. Això passa perquè la llei prioritza el dret a la informació.

Aquesta excepció dona lloc a discrepàncies sobre quan el context informatiu passa per davant del dret fonamental de la preservació de la imatge.

També es podrà utilitzar la caricatura d'aquestes persones, d'acord amb l'ús social; i com a imatge accessòria d'una informació gràfica sobre un esdeveniment.

Dret a la preservació de la imatge

La Constitució diu que "el dret fonamental a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, garantit a l'article divuit de la Constitució, s'ha de protegir civilment enfront de tot gènere d'intromissions il·legítimes".

Per utilitzar la imatge d'una persona és necessari el consentiment escrit de la persona o representant legal.

Protecció de dades

La imatge és una dada i, com a tal, es regeix amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Aquest recull que la veu i la imatge en un audiovisual també estan protegides i que sempre que es pugui reconèixer la identitat de les persones caldrà la seva autorització.

Autorització

El document per demanar consentiment ha d'explicitar la cessió de drets i la finalitat concreta per escrit. També ha d'incloure la informació bàsica sobre la protecció de dades: on s'arxivarà el fitxe, el responsable, la legitimació, els destinataris i els drets.

Quan es tracti de persones menors de 14 anys, haurà de signar la persona tutora. Les persones tenen el dret de revocar el consentiment en qualsevol moment.

Alguns exemples:

Propietat intel·lectual

Totes les imatges tenen autoria i és per això que també que estan protegides per la Llei de Propietat Intel·lectual. Per tant, quan utilitzem qualsevol imatge, la traiem d'on la traiem, haurem de demanar el permís a la persona que l'ha fet.

Una alternativa és fer servir bancs d'imatges lliures de drets perquè, en aquest cas, l'autoria ha sigut cedida explícitament amb unes condicions.

Si fem servir imatges sense permís pot tenir conseqüències econòmiques o, fins i tot, penals.