Com cercar partenariat per a un projecte europeu amb Enxarxa't

Colectic - Informàtic
Dues mans que es busquen en senyal de col·laboració. Font:  Jackson David (Pixabay)
Dues mans que es busquen en senyal de col·laboració. Font: Jackson David (Pixabay)

Com cercar partenariat per a un projecte europeu amb Enxarxa't

Colectic - Informàtic
Resum: 

La Taula del Tercer Sector posa a disposició de les entitats aquesta web per teixir aliances en el marc del finançament europeu.

Enxarxa't és una eina impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per a la cerca de partenariat per al finançament de projectes europeus. Es troba dins de la plataforma Fons Europeus, que vol facilitar a les entitats l'accés a aquests fons.

Aquesta web està estructurada en diversos apartats corresponents a Fons Europeus, Estratègia, Recursos, Programes i Enxarxa't.

Us expliquem què hi trobareu i com navegar-hi per tal de formular la vostra proposta, i com enviar-la per trobar aliances.

Entendre els fons europeus

Moltes entitats socials tenen dificultats per entendre el funcionament d'aquests fons. Per això, aquesta plataforma dedica el primer apartat a entendre'ls a través dels punts principals, els tipus de fons, el lèxic específic, els avantatges que tenen i les activitats que acostumen a incloure.

Segons la plataforma, en resum, hem de tenir en compte:

  • La majoria requereixen un partenariat, és a dir, una cooperació entre entitats, sovint de diferents països europeus, amb qui es cofinançarà el projecte.
  • Es valora positivament la col·laboració entre entitats públiques i privades.
  • L'adjudicació es fa a través de subvencions a fons perdut i s'ha de competir amb altres entitats europees.
  • A la formulació del projecte, cal definir l'impacte en els grups beneficiaris i explicar el futur del projecte.

Estratègia

Pe formular la proposta cal una estratègia de participació en programes europeus que ha de passar per una fase de preparació, recerca i elaboració.

Preparació: definir els objectius, identificar el valor afegit i valorar si es tenen els recursos necessaris.

Recerca: desenvolupar la idea de projecte i trobar el programa i convocatòria més adequat.

Elaboració: decidir el rol que s'assumeix dins del partenariat, és a dir, si serem sòcies, coordinadores, associades o subcontractades. D'aquesta decisió dependrà la responsabilitat del procés. En el cas que siguem sòcies o coordinadores, ens haurem d'encarregar de cercar el partenariat i contribuir en la proposta.

Proposta: es tracta d'una memòria tècnica del projecte d'entre 70 i 100 pàgines i un pressupost. La coordinació assumeix la redacció amb la contribució de les sòcies.

Programes

Hi ha diversos programes de fons europeus i dins d'aquests van sortint convocatòries.

Erasmus+: programa per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport que té com a prioritat la inclusió i la diversitat, la transformació digital, la participació en la vida democràtica, i el medi ambient i la lluita en contra del canvi climàtic.

Horizon Europe: programa per a la recerca i la innovació.

Creative Europe: programa per a sectors culturals i creatius.

Fons per a l’Asil, la Integració i la Migració (AMIF): programa per a la gestió dels fluxos migratoris i l’aplicació d’una política d’immigració comuna a la UE.

Single Market: programa per al mercat interior, la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses.

CERV (Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors): programa que s'articula en quatre eixos, que són la promoció de la igualtat i els drets i la lluita contra la discriminació, el foment de la participació ciutadana democràtica, la lluita contra la violència cap a les dones i la infància, i la preservació dels valors europeus.

NDICI Global Europe: programa per a la modernització de la política exterior europea, el reforçament de la seva eficàcia i visibilitat i una millor coordinació amb les polítiques internes.

Per presentar projectes a les convocatòries, que es recullen també a la plataforma, necessitareu el codi d’identificació PIC (Participant Identification Code). Per obtenir-lo us haureu de registrar a la web de la Comissió Europea i seguir aquestes passes.

Recursos

La plataforma conté un recull de recursos útils com ara les webs dels programes de la Unió Europea on podem tafanejar els projectes ja finançats, el portal d'ofertes i oportunitats de finançament de la Unió Europea, on podeu trobar les convocatòries, federacions i associacions europees amb experiència en aquests fons, eines de l'administració catalana, i l'Up2Europe, plataforma col·laborativa entorn a projectes europeus

Enxarxa't

Per últim, trobem l'Enxarxa't, l'eina per trobar partenariat per tal de presentar una proposta col·laborativament. En aquest apartat trobareu els projectes que ja han enviat altres entitats que cerquen aliances amb informació detallada sobre els objectius, els col·lectius als quals va dirigit i el contacte. Si trobeu alguna proposta interessant, contacteu-hi!

Enviar una proposta

Si ja heu seguit totes les passes i teniu la proposta formulada en relació a un programa europeu podeu enviar el vostre projecte aquí omplint el formulari. Apareixereu a l'Enxarxa't perquè d'altres entitats us puguin contactar.