Controla la tresoreria de l’entitat amb GNU Cash

Colectic - Informàtic
Autor/a: 
Xavi Aranda
Si no hi ha un registre d'entrades i sortides es pot tenir molts problemes de control. Imatge de Got Credit. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: Got Credit. Llicència d'ús CC BY 2.0
Si no hi ha un registre d'entrades i sortides es pot tenir molts problemes de control. Imatge de Got Credit. Llicència d'ús CC BY 2.0
Mitjançant un control exhaustiu podreu analitzar problemes econòmics de la vostra entitat. Font: Sean McMenemy. Llicència d'ús CC BY 2.0
Mitjançant un control exhaustiu podreu analitzar problemes econòmics de la vostra entitat. Imatge de Sean McMenemy. Llicència d'ús CC BY 2.0

Controla la tresoreria de l’entitat amb GNU Cash

Colectic - Informàtic
Resum: 

Les entrades i sortides de diners de la vostra entitat es poden controlar amb una eina com GNUCash. GNUCash és un projecte de programari lliure desenvolupat per la comunitat GNU.

Avui en dia, les entitats sense ànim de lucre, les associacions i les ONG, necessiten tenir un control exhaustiu de la seva tresoreria. La tresoreria de l’entitat pot estar dividida en diversos segments: els comptes corrents, les llibretes d’estalvi, les targetes de crèdit i la caixa registradora o caixa de cabals. Cada moviment, sigui una entrada o sortida de diners, cal que sigui registrada amb el seu corresponent detall. Si no es porta aquest control, després és impossible saber, ben bé, perquè es van gastar uns diners o d’on venen els ingressos.

Per a poder tenir aquest control ben detallat, hi ha una aplicació de programari lliure que us pot ajudar. És GNUCash, un projecte iniciat l’any 1997 i que al darrera, hi ha una comunitat de desenvolupament que, poc a poc, va implementant millores. Mitjançant GNUCash podreu tenir els ingressos i les despeses de la vostra entitat ben controlades.

Alguns termes a tenir en compte

GNUCash utilitza una terminologia molt característica i molt pròpia, que possiblement sigui difícil d’entendre. Un cop explicada els dubtes s’esvaeixen molt fàcilment.

 • Llibre: és el fitxer on es guarda tota la documentació. En aquest llibre es registren tots els canvis financers. Aquest llibre pot estar guardat en XML, MySQL o PostgreSQL.
 • Comptes: són categories on es poden registrar entrades i sortides de diners. Per exemple: el tipus de compte ‘actius fixos’ i podreu registrar el valor d’un vehicle o d’una casa. El tipus de compte ‘comptes comuns’ hi podreu registrar despeses en llibres, material d’oficina, compte corrent, etc.
 • Transferència: no fa referència a una transferència de diners. Significa d’on venen els diners o han d’anar. D’aquesta manera no s’han d’entrar diversos asentaments.

Instal·lació de GNU Cash

GNUCash està disponible per GNU/Linux, Windows i OS/Mac. Els processos d’instal·lació són ben senzills.

Crear un llibre

Un cop tingueu instal·lada l’aplicació i l’inicieu, el primer que haureu de fer és crear un llibre. El llibre és on es queda tot registrat, és l’arxiu que es guarda tota la informació. Els passos són els següents:

 1. Haureu de seleccionar una moneda principal. En el vostre cas, haureu de seleccionar l’euro.
 2. Us demanarà unes noves opcions del llibre, on podreu establir el nom de la vostra entitat i informació variada. Aquesta informació de l’entitat, la podeu introduir en la pestanya ‘Empresa’.
 3. A continuació, haureu d’escollir els comptes en els quals voleu treballar. Una petita descripció dels comptes que potser us poden interessar més, és la següent:
  • Actius fixos: en el qual podeu registrar el valor d’un immoble o d’altres propietats.
  • Compte d’inversió: en el qual podeu registrar els imports que destineu a un pla d’estalvi, accions, bons i les seves despeses variades.
  • Comptes comuns: en els quals podreu registrar els imports de la caixeta en metàl·lic, assegurances, benzina, aparcament, comestibles, impostos, material d’oficina, aplicacions informàtiques, dietes, regals, electricitat, aigua, gas, telèfon, transport públic... Segurament és el compte que fareu servir més.
  • Préstec hipotecari: on haureu de registrar el valor de les despeses, interessos i valor dels préstecs.
 4. Depenent de la situació econòmica de la vostra entitat, haureu de seleccionar un compte o d’altres. Cal tenir molt clar, que això són categories genèriques. La clau està en poder crear nous comptes. Però primer, seleccioneu els comptes que més us interessin.
 5. Un cop seleccionats els comptes, veureu que podeu configurar els comptes. Podeu canviar el nom, el tipus i afegir un import, com a saldo d’obertura.
 6. Per últim, haureu d’indicar on voleu guardar el llibre. Podeu guardar el llibre en aquests tipus de fitxers:
  • xml: ideal per guardar-lo en local.
  • Mysql: ideal per guardar-lo en una base de dades local o remota (Internet). Aquesta opció és més complicada de configurar, però permetria accedir al vostre llibre des de qualsevol ordinador que tingui instal·lat GNUCash.

Crear comptes nous

Un cop hàgiu guardat el llibre ja podreu començar a registrar moviments. La pantalla que us sortirà, veureu els noms dels comptes amb desplegables i els imports totals. Però abans de fer-ho, podeu crear comptes nous. Recordeu que els comptes que us ofereix GNUCash, són estimatoris, però vosaltres podreu afegir-ne segons la vostra necessitat.

Per crear un compte nou només heu d’anar a "Accions" i seleccionar ‘Compte nou...’. Us demanarà informació bàsica com: el nom del compte, la descripció, la divisa, color del compte i haureu de seleccionar el tipus de compte que és o seleccionar si és un compte superior o tipus de compte nou.

Registrar ingressos i despeses de l’entitat

Amb els comptes creats, el que s’ha de fer és començar a registrar les operacions. GNUCash és un sistema de doble entrada o sortida, el que significa que per cada registre es registrarà la procedència i el destí. Per exemple, si cobrem una factura per un servei determinat, haurem de cobrar la factura al compte «Ingressos», «Ingressos per cobrament de factures» i es registrarà a on desarem els diners, sigui un compte bancari o un compte en metàl·lic.

Per registrar els ingressos o despeses, és molt senzill. Per exemple, si cobrem un ingrés per cobrament d’una venda de marxandatge, cal clicar dos cops sobre el compte «Ingrés», «Ingrés per venda de marxandatge». Us sortirà una pantalla amb unes files i columnes, semblant a un full de càlcul. Allà trobareu les següents capçaleres:

 • Data: data de l’operació.
 • Número: per si hi hagués una referència, com per exemple, un número de factura.
 • Descripció: descripció de l’operació. En el nostre cas, venda de marxandatge i el nom del client.
 • Transferència: aquesta opció és un desplegable on podreu seleccionar el compte on es guardaran els diners. Per exemple, podreu seleccionar el «compte bancari» o «compte metàl·lic». Recordeu que podeu crear tants comptes com comptes bancaris tingueu.
 • Càrrec: l’import que heu pagat.
 • Ingressos: l’import que us han ingressat.
 • Saldo: el saldo actual d’aquest compte.

El que heu de fer és introduir les dades corresponents i es quedarà registrat. Veureu que tots els camps que estan enllaçats al camp «transferència» quedaran registrats amb els imports que vosaltres indiqueu.

Informes

Una de les principals funcionalitats de GNUCash són els informes. Mitjançant els informes, podreu saber en quina situació econòmica us trobeu. Per fer ús dels informes heu d’anar a Informe i allà trobareu tots els informes predeterminats. Alguns d’aquests informes predeterminats, són els següents:

 • Actiu i passiu.
 • Balanç de situació.
 • Ingressos i despeses.
 • Compte de resultats.
 • Flux de caixa.

Aquests informes els podeu exportar com a PDF. Trobareu l’opció a «Fitxer», «Exporta com PDF...»