Com crear enquestes en línia

Colectic - Informàtic
Realitzar enquestes a través d'Internet és molt fàcil! Font: Maxpixel
Realitzar enquestes a través d'Internet és molt fàcil! Font: Maxpixel
Survey Monkey és una de les opcions que tenim al nostre abast per fer enquestes online Font: Survey Monkey
Survey Monkey és una de les opcions que tenim al nostre abast per fer enquestes online Font: Survey Monkey

Com crear enquestes en línia

Colectic - Informàtic
Resum: 

Una de les millors maneres d'obtenir un 'feedback' sobre la nostra entitat, un projecte, activitat o qualsevol altra qüestió sobre la què vulguem recaptar informació de manera col·lectiva és fer una enquesta 'online'.

Les enquestes ens possibiliten fer consultes a les persones que tenim associades, a les que participen com a usuàries a les nostres activitats o a totes aquelles sobre les quals ens interessi conèixer les seves opinions, els problemes amb què es troben, les seves motivacions... I això es pot fer també de manera anònima.

Avaluar els nivells de satisfacció que ens expressen altres persones o els problemes sorgits amb quelcom, per exemple, ens ajuda a millorar el seu funcionament, el serveis que oferim, etc.

Quines eines tenim al nostre abast a Internet?

Fer enquestes sempre havia estat un procés molt laboriós que requeria moltes persones treballant-hi i moltes hores de dedicació, sobretot en el moment de formular les preguntes i tabular les respostes. Però gràcies a Internet i al web 2.0 aquest procés s'ha fet molt fàcil, ràpid i fiable gràcies a la seva automatització.

És molt conegut Google Forms, però existeixen altres alternatives que ens permeten dur a terme enquestes, com ara Survey Monkey, Survio o E-Encuesta. Normalment acostumen a ser serveis 'freemium' que ens ofereixen un paquet bàsic (moltes vegades limitant el número de preguntes que podem fer), però que ens poden ser molt útils fins i tot en amb la modalitat gratuïta. I, és clar, sempre podem crear un compte 'premium' amb moltes més possibilitats.

Fases de l'elaboració d'una enquesta

El procés d'elaboració inclou diverses fases que són les següents:

 1. Pensar en la finalitat que perseguim, en la informació que volem obtenir i per a què la volem.
 2. Elaborar el qüestionari amb preguntes obertes, tancades o mixtes. També hi podem incloure preguntes introductòries, o preguntes filtre que facin saltar a una altra quan no és aplicable a la persona enquestada.
 3. Difondre el qüestionari fent servir tots els canals que tinguem al nostre abast, com per exemple el correu electrònic o les xarxes socials, perquè arribi al màxim nombre possible de persones. Cal establir un termini, una data màxima, per respodre les preguntes.
 4. Anàlitzar les dades i tabular les respostes de tal manera que es pugui fer una fàcil i bona interpretació de les dades, per exemple, representant-les amb gràfics.
 5. Elaboració de l'informe amb els resultats de l'enquesta.

Subscriure's a Survey Monkey

Per crear un compte d'usuari o usuària a Survey Monkey accedirem a la LUR http://surveymonkey.com i clicarem el botó "SUSCRÍBETE" de dalt a la dreta.

Subscripció Survey Monkey

Tot seguit emplenarem el formulari de subscripció, escollint en la segona pàgina del procés l'opció "Sin fines de lucro":

Subscripció Survey Monkey

Crear una enquesta

Per començar a crear la nostra enquesta farem clic al botó "COMENZAR DESDE CERO":

crear enquesta Survey Monkey

Introduirem un nom per a l'enquesta i triarem una categoria per classificarla. A continuació ja podrem començar a confeccionar el qüestionari posant un títol i una descripció (si així ho volem) a la pàgina de l'enquesta i escrivint les preguntes, una per una.

Podem escollir entre diversos formats de resposta a partir del menú desplegable que es veu a la dreta de cada pregunta i que ens mostra diferents opcions, com ara "Opción múltiple", "Casilla de verificación", "Valor con estrellas", etc. En el primer cas ens trobarem amb el següent:

crear enquesta Survey Monkey

Podem fer servir l'opció "RESPUESTAS EN CANTIDAD" per introduir moltes preguntes de manera molt fàcil i ràpida.

També tenim la possibilitat d'establir valors per a les preguntes, quan es tracta d'un test, amb la casella de verificació "Calificar esta pregunta".

Per últim, comptem també amb l'opció "Agregar una opción de respuesta 'Otra' o un campo para comentarios", que ens permet crear un camp per què la persona enquestada pugui introduir alguna cosa no contemplada en les opcions mostrades, o bé aportar-hi detalls.

Plantilles predefinides

Survey Monkey ens ofereix algunes plantilles ja fetes que ens poden servir d'inspiració i que podem modificar adaptant-les a les nostres necessitats. Les trobarem a la pàgina que ens donava l'opció de crear una nova enquesta:

plantilles predefinides Survey Monkey

D'altra banda, i des de la mateixa pàgina, també podem crear una enquesta a partir d'una altra feta per nosaltres a partir del botó "COPIAR UNA ENCUESTA EXISTENTE".

"Mis encuestas"

La segona opció de dalt a l'esquerra ens dona la possibilitat d'organitzar i administrar les enquestes que haguem creat:

"Mis encuestas" Survey Monkey

Les columnes per a cada enquesta ens permeten:

 • Títol de l'enquesta.
 • Saber la data de l'última modificació.
 • Conèixer el número de respostes que ha tingut l'enquesta.
 • Continuar creant la nostra enquesta.
 • Recopilar les respostes per poden enviar l'enquesta creada i que es pugui respondre.
 • Analitzar resultats en qualsevol moment del procés de recopilació.

"Panel de control"

Aquesta opció, la darrera que ens hem trobart en l'anterior apartat, ens permet:

 • Veure un resum de les dades.
 • Examinar les respostes de manera individual.
 • Utilitzar regles de filtrat.
 • Comparar i mostrar per analitzar vistes i segments específics de dades.
 • Veure i categoritzar respostes de format obert.
 • Crear i exportar gràfiques dinàmiques.
 • Descarregar fàcilment els resultats en diferents formats.analizar resultados Survey Monkey