Gestiona les relacions amb les teves clientes amb CiviCRM

Colectic - Informàtic
Autor/a: 
Alejandra Sanchez
CiviCRM és una eina de programari lliure que permet la seva personalització i millora constant. Font: CC Unsplash. Font: CC Unsplash
CiviCRM és una eina de programari lliure que permet la seva personalització i millora constant. Font: CC Unsplash.

Gestiona les relacions amb les teves clientes amb CiviCRM

Colectic - Informàtic
Resum: 

Aquesta eina permet també organitzar esdeveniments, fer campanyes de comunicació i generar informes de seguiment.

En un entorn cada vegada més digital i orientat a la gestió eficient de relacions amb clientes, CiviCRM destaca com una solució de codi obert dissenyada específicament per a entitats socials i organitzacions sense ànim de lucre.

Aquesta eina és molt més que una simple base de dades de contactes, ja que permet integrar funcions clau de gestió de relacions amb les clientes i l'organització d'esdeveniments en un únic espai. El seu objectiu principal és ajudar les entitats socials a optimitzar les seves operacions i millorar les seves comunicacions amb clientes, voluntàries, membres i altres contactes importants.

Un dels avantatges més significatius de CiviCRM és la seva naturalesa de codi obert i la seva disponibilitat gratuïta perquè qualsevol pugui utilitzar el programari, personalitzar-lo i millorar-lo. A més, la filosofia de codi obert també fomenta la col·laboració i l'intercanvi de coneixements, la qual cosa ha portat al creixement i l'evolució contínua de l'aplicació en els darrers anys.

Instal·lació i configuració

Per començar a utilitzar CiviCRM, el primer pas és descarregar la darrera versió de l'aplicació des del seu lloc web oficial.

Una vegada efectuada la descarrega, s'han de seguir les instruccions d'instal·lació adequades per a l'entorn de desenvolupament, ja sigui local o en un servidor web, el que suposa configurar la connexió amb la base de dades i completar els passos necessaris per a finalitzar la instal·lació.

Un cop instal·lat el programari, es pot accedir a CiviCRM mitjançant l'ús de les credencials d'administradora establertes durant la instal·lació.

Gestió de contactes

La gestió de contactes és fonamental a CiviCRM. En aquest sentit, es recomana crear categories de contactes rellevants per a l'entitat, com ara donants, voluntàries, membres, sòcies, etc.

És important mantenir la informació actualitzada i completar els perfils dels contactes amb detalls rellevants, com ara l’adreça, el número de telèfon i les seves preferències de comunicació.

Per a organitzar millor la base de dades, es poden utilitzar etiquetes i grups de contactes per a segmentar-los i enviar comunicacions més específiques.

Gestió de donants i donacions

A través d'ingressos manuals o integracions amb plataformes de pagament en línia, es pot efectuar un seguiment de les donacions rebudes. A més, és possible generar informes i anàlisis sobre les donacions per avaluar el rendiment de la recaptació de fons i la participació de les donants.

CiviCRM, a més, permet també gestionar les campanyes de recaptació de fons i enviar sol·licituds de donació personalitzades a les usuàries desitjades.

Gestió d'esdeveniments

CiviCRM permet crear esdeveniments en la mateixa plataforma, especificant detalls com ara la data, l'hora, la ubicació i la descripció de l'esdeveniment o activitat que volem realitzar. A més, es poden configurar opcions de registre perquè les participants puguin inscriure's en els esdeveniments a través de formularis en línia.

És important dur a terme un seguiment de l'assistència, enviar recordatoris i generar llistes de participants per a cada esdeveniment. CiviCRM també ofereix eines per a gestionar la logística dels esdeveniments, l'assignació de recursos, la gestió de voluntàries i la comunicació amb les participants.

Campanyes de correu electrònic i comunicació

CiviCRM proporciona funcionalitats avançades per a dur a terme campanyes de correu electrònic i mantenir una comunicació efectiva amb les usuàries que tenim registrades a la plataforma.

L’eina permet crear i segmentar llistes de correu electrònic en funció de criteris específics, com ara la ubicació geogràfica o el nivell de participació. A més, també permet dissenyar plantilles de correu electrònic personalitzades per a enviar butlletins informatius, actualitzacions o sol·licituds de donació.

A més, es poden programar els enviaments de correus electrònics i realitzar un seguiment de les taxes d'obertura i clics per a avaluar l'impacte de les campanyes.

Informes i anàlisis

CiviCRM ofereix informes que donen una visió general de les activitats, donacions, esdeveniments i contactes. Aquests informes permeten obtenir una radiografia ràpida i clara de les dades clau de l'organització.

A més, és possible personalitzar els informes segons les necessitats específiques de l’entitat, afegint camps, filtres i gràfics per tal d’avaluar l'impacte de les campanyes, mesurar la participació de les donants i realitzar un seguiment dels resultats dels esdeveniments.