Gestiona projectes grupals amb Trello

Colectic - Informàtic
Autor/a: 
Alejandra Sanchez
Trello és perfecte pels projectes d'entitats, ja que permet treballar en grup de manera fàcil i ordenada. Font: iStock. Font: iStock
Trello és perfecte pels projectes d'entitats, ja que permet treballar en grup de manera fàcil i ordenada. Font: iStock.

Gestiona projectes grupals amb Trello

Colectic - Informàtic
Resum: 

Aquesta plataforma permet crear taulers, llistes i targetes per assignar i seguir les tasques dels nostres projectes.

Trello és una eina de gestió de projectes i tasques que utilitza amb un enfocament visual basat en taulers, llistes i targetes, que permeten organitzar i realitzar un seguiment de les tasques, projectes i col·laboracions en un entorn altament visual i intuïtiu.

Cada tauler de Trello representa un projecte o una àrea de treball, i dins de cada un d’ells, es poden crear llistes per a dividir les tasques en diferents etapes o categories. Els elements individuals que estan dins de cadascuna de les llistes són les targetes.

La plataforma permet agregar detalls, assignar responsables de cadascuna de les tasques o apartats, establir dates límit, agregar etiquetes i adjuntar documents a cada targeta per a mantenir tota la informació rellevant en un sol lloc.

Creació d’un tauler

Un cop t’has registrat i has iniciat sessió a Trello, cal fer clic al botó ‘Crear’ situat en la part superior dreta de la pàgina principal. A continuació es desplegarà un menú on hem de seleccionar l’opció 'Tauler' i afegir-li un nom descriptiu.

Opcionalment, es pot afegir una descripció més detallada que expliqui el propòsit del tauler i el seu contingut. També es pot triar si volem que el tauler sigui públic (visible per a qualsevol persona) o privat (només accessible per a les usuàries que estiguin convidades).

Creació de llistes

Una vegada s’ha creat el tauler podem començar a afegir llistes, per fer-ho només hem de seleccionar l’opció 'Agregar una llista'. A continuació, s’ha d’assignar un nom a la llista i escollir en quina categoria la col·loquem, ja sigui 'Tasques pendents', 'En progrés' o qualsevol altra.

Es poden crear tantes llistes com sigui necessari per organitzar eficientment les nostres tasques i projectes.

Afegir targetes

A cada llista, fent clic en el botó 'Agregar una targeta', podem començar a crear targetes individuals que representin les tasques o elements de treball a realitzar i donar a cadascuna un títol descriptiu.

Per afegir més detalls a una targeta, només cal clicar a l'opció d' 'Agregar una descripció més detallada'. La plataforma també permet establir una data límit, assignar membres responsables, adjuntar arxius, agregar etiquetes i realitzar comentaris relacionats amb la targeta.

Moure targetes

Una dels avantatges clau de Trello és la capacitat de moure fàcilment les targetes a través de les llistes per a reflectir el seu estat o progrés. Per fer-ho, només cal arrossegar-les d'una llista a una altra.

També es poden moure targetes dins d'una mateixa llista per a establir prioritats o canviar-ne l’ordre.

Col·laboració i seguiment

Trello és una eina altament col·laborativa que et permet treballar en equip de manera efectiva. La plataforma permet convidar altres membres a unir-se a un tauler i assignar targetes o llistes específiques.

Per convidar les membres del teu equip a un tauler, només cal fer clic en el botó 'Agregar membres', situat a la part superior dreta del tauler. Trello permet convidar membres per correu electrònic o compartir l'enllaç d'invitació directament.