Les 8 normes de composició de fotografia i vídeo

Colectic - Informàtic
Detall d'una lent d'una càmera de fotos. Font: Gerd Altmann (Pixabay)
Detall d'una lent d'una càmera de fotos. Font: Gerd Altmann (Pixabay)

Les 8 normes de composició de fotografia i vídeo

Colectic - Informàtic
Resum: 

Una imatge val més que mil paraules, sempre que segueixi unes consideracions bàsiques.

Una imatge val més que mil paraules, però no qualsevol. S'han de tenir en compte unes consideracions bàsiques perquè la imatge pugui tenir un impacte en el públic objectiu. Avui en dia que és necessari comunicar amb fotografies i vídeos els nostres projectes i accions ja sigui als mitjans o a les xarxes socials, és més important que mai tenir en compte 8 normes de composició a l'hora de prémer el disparador.

La regla dels terços

Aquesta guia imaginària, que algunes càmeres tenen l'opció per fer visible, divideix la fotografia en nou parts iguals formades per quatre línies per tal de dividir la imatge en tres parts de dalt a baix i en tres parts més d'esquerra a dreta. Els quatre punts d'encreuament són els punts clau d'interès per aconseguir una fotografia equilibrada.

Aquestes línies poden ajudar a situar els elements. En el cas d'un paisatge, en cas que es vulgui destacar el cel, l'horitzó coincidirà amb la línia inferior i, per tant, el terra ocuparà un terç del total.

En cas que es vulgui destacar el terra, el paisatge ocuparà les dues files inferiors. En cas que el subjecte a capturar sigui una persona, és millor que ocupi els terços laterals de manera que el punt clau quedi sobre la mirada. Mentre la persona ocupa majoritàriament un dels terços, als altres dos s'hi poden situar altres elements o, simplement, deixar l'espai buit. Per tant, descentralitzem els centres d'atenció!

Simetria, línies i direccions

Els elements tenen formes, i estableixen línies i direccions. Hi podem jugar per equilibrar el pes visual entre ells repartint-los de forma igual pel pla perquè la imatge doni una sensació d'armonia. El repte és intentar que les línies tinguin una continuitat en la composició i que dirigeixin la mirada de la persona espectadora cap al centre d'atenció o cap a altres punts de l'enquadrament.

D'aquesta manera, si coloquem una persona a la dreta de la composició mirarà cap a l'esquerra de l'objectiu i no cap a la dreta. De la mateixa manera, un objecte en una cantonada de la composició haurà d'estar situat de manera que ens dirigeixi cap al centre de la fotografia, i no cap enfora.

Omple l'enquadrament

Eviteu els espais al voltant del subjecte a menys que hi hagi una intenció concreta. Focalitzeu l'atenció en el vostre objectiu a capturar, que ha d'ocupar tot l'espai possible, i no vulgueu incloure massa elements a la imatge perquè li restarien importància.

Ara bé, si voleu generar una sensació sobre l'objecte fotografiat, per exemple, de soledat, també podeu jugar amb els espais buits i col·locar l'objecte a un costat de la imatge.

Sense llum, no hi ha fotografia

Si no hi ha llum, no hi haurà fotografia. Però com ha de ser aquesta llum? Hauria de ser lateral per ressaltar els volums i els detalls. La directa donarà un resultat més pla, mentre que la zenital o contrapicada generen ombres no desitjades, i el contrallum s'utilitza en determinades ocasions per ressaltar siluetes.

Si no sou expertes en flashos i focus, és millor utilitzar la llum natural en llocs d'ombra o a hores de poc sol sempre que sigui possible.

Elements repetits i imparells

Repetir elements o formes permet jugar amb les textures, els patrons i la profunditat i,a més, acostuma a transmetre un valor de treball en equip.

Els grups imparells generen més interès que els parells en les imatges. Tingueu-ho en compte per fer la vostra composició!

Colors

Els colors transmeten emocions i juguen un paper important en la composició. Fes el balanç de blancs amb la teva càmera si cal i tingues en compte el cromatisme de la teva imatge.

Marc natural

Utilitza el teu entorn per emmarcar el teu pla. Una porta, una columna, una taula, un moble: qualsevol element ens pots ser útil per fer de contorn i centre d'interès. Això ens permetrà jugar amb la profunditat i amb les dimensions.

Dimensions

Separa el centre d'interès del fons, juga amb l'enfoc dels primers plans i elimina qualsevol distracció. Per aconseguir-ho él més habitual és jugar amb la profunditat de camp i obrir el diafragma de la teva càmera per restar-li nitidesa al fons.