Mastodon una xarxa social lliure i descentralitzada

Colectic - Informàtic
Autor/a: 
Xavi Aranda
Fediverse és una federació de diversos servidors amb diverses xarxes socials.  Font: Fediverse
Fediverse és una federació de diversos servidors amb diverses xarxes socials.
Mastodon és semblant a Twitter però amb unes característiques molt potents.  Font: Dopatwo
Mastodon és una xarxa social similar a Twitter però amb unes característiques particulars molt interessants.

Mastodon una xarxa social lliure i descentralitzada

Colectic - Informàtic
Resum: 

Mastodon és una xarxa social lliure, descentralitzada i programari lliure amb un funcionament molt simple. Les persones usuàries de la xarxa poden comunicar-se amb altres persones usuàries d’altres xarxes socials.

En els últims mesos moltes persones i entitats usuàries de Twitter han utilitzat l’etiqueta #JoMigroAMastodon per registrar-se a una de les xarxes socials lliures i descentralitzades que existeixen a Internet. Aquesta xarxa social, Mastodon, és una de les grans novetats en l’àmbit de les xarxes socials.

L’èxit d’aquesta xarxa recau en diversos factors, com per exemple que no està controlada per cap empresa. Per aquest simple fet, les regles del joc són totalment diferents de les xarxes socials en les quals estem habituats. Conèixer-les és un gran avantatge.

Mitjançant aquest recurs volem introduir-vos en l’univers de Mastodon. D’aquesta manera podreu valorar si us interessa o no aquesta xarxa social.

Què és Mastodon?

Mastodon és una xarxa social de microblog que va ser creada l’any 2016 per Eugen Rochko. Mastodon és pràcticament igual que Twitter però amb unes diferències claus:

  • Permet publicar missatges de fins a 500 caràcters.
  • El servidor està descentralitzat.
  • No hi ha publicitat.
  • El codi de conducta l’estableix la pròpia comunitat.

Com qualsevol eina de microblog, Mastodon disposa de:

  • Línies de temps per veure les publicacions. Els missatges es visualitzen en ordre cronològic.
  • Publicació de continguts. Es poden compartir missatges de text, vídeo i enquestes.
  • Persones usuàries. La gent es pot seguir, enviar missatges, missatges privats etc.

Aquesta xarxa social va ser desenvolupada sota llicència de programari lliure. El codi de la xarxa social està disponible al rebost de GitHub.

Instàncies com a sales de conversa

Mastodon és una xarxa social amb una característica molt important. L’aplicació servidor de la xarxa social es pot instal·lar en qualsevol servidor. Aquesta instal·lació rep el nom de instància. Qualsevol persona que disposi d’un servidor propi o tingui accés a un servidor, podrà instal·lar l’aplicació servidor de Mastodon, ja que el codi està disponible per tothom.

Per posar un exemple concret, Mastodont.cat és una instància de Mastodon. L’usuari @spla és qui va instal·lar Mastodon en un servidor propi o que hi tingui accés. Així està estipulat a la pàgina principal de Mastodont.cat.

En el cas de Mastodon.social és la instància de Mastodon gestionada pel seu desenvolupador, Eugen Rochko.

L’univers confederat Fediverse

Ve de les paraules ‘Federation Universe’. És una xarxa de xarxes socials lliures i descentralitzades. Dins d’aquesta federació de xarxes socials hi ha: Plreoma, GNUsocial i Mastodon. També en formen part eines lliures com Pixelfed (imatges), Funkwhale (música), Peertube (vídeo) o Plume (blog).

La característica principal de Fediverse és el seu protocol de comunicació, l’Activity Pub. Aquest protocol possibilita que una persona usuària de Mastodon pugui comunicar-se amb una persona usuària de GNUSocial o altres persones usuàries d’altres xarxes socials i eines digitals federades a Fediverse. A diferència d’altres xarxes socials, qualsevol persona usuària de Twitter no pot comunicar-se amb qualsevol persona usuària de Facebook o Youtube. En canvi a Mastodon sí.

Mastodon com a Xarxa social descentralitzada

Mastodon és una xarxa social descentralitzada. Això significa que les instàncies de Mastodon no estan allotjades en un servidor o en un grup de servidors d’una mateixa persona o empresa. Cada instància pot residir en qualsevol servidor, sigui de qui sigui. Com que Mastodon és una xarxa social federada i utilitza el protocol de comunicació Activity Pub, totes les persones usuàries de qualsevol instància poden comunicar amb altres persones usuàries d’altres instàncies.

Escollir la instància

Abans de registrar-se com a persona usuària, cal escollir bé la instància on ens volem comunicar. Mastodon té la característica d’utilitzar un registre de persona usuària per una instància. Aquell registre no serveix per altres instàncies. Si es vol accedir a una altra instància, caldrà fer un altre registre, i llavors la persona tindrà diferents comptes per a cada instància. Recordeu que encara que estigueu registrat en una altre instància, podreu comunicar-vos amb les persones membres d’una altra instància que no sigui la vostra. Més endavant podreu migrar el compte de persona usuària a un altre instància.

A la pàgina joinmastodon.org hi ha un llistat de cada instància. Podeu escollir la instància que més us interessi. En el cas que voleu canviar-vos d’instància, hi ha la possibilitat de migrar el compte.

Línies de temps de la instància i línies de temps federades.

Per registrar-se a la instància que heu seleccionat heu d’anar a la seva pàgina, indicar el nom de persona usuària i el correu electrònic associat. Mitjançant el registre, haureu d’indicar si esteu d’acord amb les normes de la instància. Cada administrador o administradora de cada instància haurà d’aprovar aquesta sol·licitud. Un cop aprovada ja sou dins Mastodon. El vostre compte tindrà el següent format de nom: @nom_personausuària@nom_instància

Si entreu a la instància de Mastodon on us heu registrat, veureu dos línies de temps. Una línia de temps és de la instància on us heu registrat. En aquesta línia de temps veureu totes les publicacions de les persones usuàries que en formen part. També veureu una altre línia de temps, la línia de temps federada. En aquesta línia de temps veureu publicacions d’altres persones usuàries. Aquestes persones usuàries són comptes seguits per les persones que formen part de la instància on us heu registrat.

Toots, respondre, impulsos i favorits.

Dins de la instància de Mastodon on heu aterrat podreu publicar contingut. Publicar un contingut a Mastodon és conegut com a publicar un toot. Podeu publicar textos de fins a 500 caràcters. En el cas que hi afegiu un enllaç, l’enllaç redueix el nombre de caràcters. En el cas de les imatges o vídeos que s’adjunten, no redueixen el nombre de caràcters. També es pot contestar a una publicació d’una altra persona usuària.

Com a Twitter, a Mastodon també podeu categoritzar les publicacions per etiquetes. Si cliqueu sobre l’etiqueta, podreu veure totes les publicacions que s’hi han guardat.

Compartir una publicació d’una altra persona usuària és conegut com a donar un impuls. Un cop impulsada la publicació, les altres persones que us segueixen, veuran la publicació. A part de publicar contingut i compartir-lo, també podeu marcar publicacions favorites.

Aplicacions per a dispositius mòbils

Com que Mastodon és una xarxa social lliure, descentralitzada i programari lliure, les aplicacions per a connectar-se a aquesta xarxa des d’un dispositiu mòbil també ho són. D’aplicacions per a connectar-se n’hi han vàries: