Què és i com s’utilitza YouTube Shorts?

Colectic - Informàtic
Autor/a: 
Alejandra Sanchez
Fa gairebé dos anys i mig que YouTube va posar en marxa la funcionalitat dels Shorts, continuant així la tendència de fer vídeos curts i en vertical que s'ha popularitzat en els darrers anys a xarxes socials. Font: iStock. Font: iStock
Fa gairebé dos anys i mig que YouTube va posar en marxa la funcionalitat dels Shorts, continuant així la tendència de fer vídeos curts i en vertical que s'ha popularitzat en els darrers anys a xarxes socials. Font: iStock.

Què és i com s’utilitza YouTube Shorts?

Colectic - Informàtic
Resum: 

La plataforma de vídeos ha incorporat la seva pròpia versió dels vídeos curts i verticals, tal com ja passa a Instagram o Tik Tok.

En un món digitalment interconnectat, les entitats tenen més oportunitats que mai per connectar amb el seu públic i fer divulgació de la seva tasca. YouTube Shorts, una plataforma de vídeos curts específicament dissenyada per a dispositius mòbils, ofereix un mitjà eficaç per aconseguir-ho.

Amb la capacitat de crear vídeos de menys de seixanta segons que es reprodueixen en format vertical, les entitats tenen l'oportunitat de transmetre informació de manera ràpida i efectiva a través d’aquesta nova funcionalitat de la plataforma YouTube. A més, la naturalesa interactiva de YouTube permet a les entitats connectar amb el seu públic i fomentar la participació.

En aquest recurs, explorarem com les entitats socials poden aprofitar el potencial de YouTube Shorts per comunicar els missatges de manera eficaç i atractiva.

Crear un vídeo a Shorts

Per començar a crear un vídeo a Shorts, primer cal obrir l'aplicació de YouTube en el nostre dispositiu mòbil i seleccionar la icona de la càmera, que es troba al costat de la barra de cerca. A continuació, s’ha de seleccionar l’opció 'Crear un vídeo curt'. A partir d'aquí, la plataforma ens permet enregistrar el nostre vídeo.

És important recordar que, tot i que els Shorts són vídeos de curta durada, és molt recomanable enfocar-los com si es tractés d’un vídeo ‘clàssic’ de YouTube, és a dir, cal procurar que la producció audiovisual sigui de qualitat, tenint en compte elements com ara la il·luminació, la qualitat del so i la composició creativa. A més, YouTube també permet afegir música o altres efectes als seus Shorts per millorar l'experiència visual i auditiva de les espectadores.

Optimitzar un vídeo de Shorts

Una part important de la creació d'un vídeo de Shorts que tingui èxit és l'optimització de la informació associada. Aquesta informació inclou els següents paràmetres:

  • Títol i descripció del vídeo: cal que siguin tant descriptius com informatius. En llegir-los, l’audiència s’hauria de poder fer una idea de què veurà en el nostre Short. A més, es recomana que la descripció faci una crida a l’acció perquè les espectadores es decideixin a mirar el vídeo fins al final i que es faci referència al nom de l’entitat sempre que es pugui.
  • Etiquetes: és important assegurar-nos d'utilitzar etiquetes relacionades amb el contingut del vídeo per augmentar la seva visibilitat. És clau que una de les etiquetes sigui el nom de la nostra entitat.
  • Miniatura: es tracta de la imatge que es veu quan el vídeo encara no s’està reproduint. Una miniatura atractiva és essencial per atraure l'atenció de les espectadores.
  • Enllaços i altres recursos relacionats: es recomana donar contingut addicional a l’audiència. Si pot ser, és aconsellable que els enllaços que proporcionem siguin propis, augmentant així la interacció en els nostres propis canals.

Enganxar l'audiència

Per mantenir l'interès de l'audiència, és important oferir contingut interessant i captivador. A més, tal com ja s’ha mencionat, és vital fer crides a l’acció per mobilitzar l’audiència i que el nostre missatge arribi al públic. Alguns exemples de crida a l’acció poden ser animar a les espectadores a subscriure's al nostre canal, convidar-les a deixar un comentari o compartir el vídeo amb altres.

El final del vídeo és un molt bon moment per fer referències als altres canals digitals de l’entitat, ja sigui la nostra pàgina web o a altres xarxes socials. D’aquesta manera, podrem seguir enfortint la nostra comunicació i, en conseqüència, la tasca de la nostra entitat.

Interactuar amb la comunitat

La interacció amb l'audiència és clau per construir una relació sòlida amb la nostra comunitat digital. Per mantenir l’activitat i la reactivitat de la nostra comunitat és important contestar als comentaris de manera regular i autèntica per demostrar que valorem al nostre públic, la seva opinió i el contacte amb elles.

A més de contestar als comentaris, és important també anar consultant les dades i analítiques del nostre canal. Aquestes dades ens proporcionen informació valuosa sobre el rendiment del contingut i ens permeten fer ajustos per millorar l'eficàcia de la nostra estratègia comunicativa.

Aprofitar el contingut

Un dels avantatges de YouTube Shorts és que tant el seu format com la durada dels vídeos és molt semblant a la dels Stories i els Reels d’Instagram i els vídeos de Tik Tok. Aquesta semblança de format fa que sigui molt fàcil poder aprofitar el contingut a diverses plataformes.

D’aquesta manera, si editem un vídeo a Reels, per exemple, podem optar per pujar-lo també a YouTube Shorts, optimitzant així temps i esforç.