Totes les claus sobre les llicències Creative Commons

Colectic - Informàtic
Enganxines de Creative Commons. Font:  Kalexanderson (CC BY 2.0)
Enganxines de Creative Commons. Font: Kalexanderson (CC BY 2.0)

Totes les claus sobre les llicències Creative Commons

Colectic - Informàtic
Resum: 

Per poder utilitzar obres amb drets reservats hem de saber què són, quins tipus hi ha i què comporten.

Les llicències Creative Commons permeten utilitzar imatges, vídeo i música en els nostres continguts (i també programaris) amb alguns drets reservats.

Aquestes llicències sorgeixen del concepte copyleft, conjunt de llicències que permeten reproduir, distribuir i modificar les obres lliurement per alliberar-les del copyright, que dona el drets exclusius de les obres a les persones creadores. D'altra banda, si esperem a que el copiright expiri, les obres passen a ser de domini públic.

Creades per l'organització sense ànim de lucre Creative Commons (CC), tenen l'objectiu de reduir les barreres legals per compartir treballs creatius i donar opcions a les persones creadores que vulguin permetre a terceres persones utilitzar o modificar la seva obra sota unes condicions determinades.

Aquestes condicions són l'atribució de l'autoria, la limitació a usos no comercials, la no modificació de l'obra i la compartició sempre que es mantingui la mateixa llicència.

Fem un recull dels diferents tipus de llicència que combinen aquestes condicions:

CC BY

Aquesta llicència és la menys restringida. Ens permet reproduir, distribuir, transformar l'obra i utilitzar-la fins i tot per a fins comercials sempre que es reconegui l'autoria, que s'ha d'atribuir en totes les llicències.

CC BY - NC

Aquesta llicència ens permetrà reproduir, distribuir i transformar l'obra, però no utilitzar-la per a fins comercials, és a dir, lucratius. Caldrà atribuir-ne l'autoria.

CC BY - NC - SA

Aquesta llicència ens permet reproduir, distribuir i transformar l'obra sempre que no sigui amb finalitats comercials i que es distribueixi sota la mateixa llicència que regula l’obra original. Caldrà també atribuir-ne l'autoria.

CC BY - NC - ND

Aquesta llicència és una de les més restrictives: no ens permetrà la creació d'obres derivades, és a dir, la transformació o modificació d'aquesta, ni tampoc l'utilització per a finalitats comercials. Podrem reproduir-la i distribuir-la sempre que es reconegui l’autoria de l’obra original.

CC BY - SA

Aquesta llicència ens permet reproduir, distribuir i modificar l'obra, també per a finalitats comercials, sempre que es mantingui la llicència original. Com en tots els casos, caldrà reconèixer l'autoria.

CC BY - ND

Aquesta llicència no ens permet la creació d'obres derivades, és a dir, la modificació i transformació, però podem utilitzar-la amb finalitats comercials, sempre amb el reconeixement de l'autoria.

Domini públic

Creative Commons també ofereix dues eines que se situen dins del domini públic, és a dir, lliures de drets.

CC0: La persona creadora renuncia als seus drets d'autoria i l'obra passa a formar part del domini públic. Això vol dir que es pot utilitzar lliurement per a qualsevol fi.

Marca de Domini Públic: permet marcar una obra com a part del domini públic.