Correctors i traductors automàtics de llengua catalana

Colectic - Informàtic
Queden ja molt lluny aquells diccionaris de paper Font: Max Pixel
Queden ja molt lluny aquells diccionaris de paper Font: Max Pixel

Correctors i traductors automàtics de llengua catalana

Colectic - Informàtic
Resum: 

Els correctors i els traductors automàtics són unes eines que tenim al nostre abast i que, tot i les seves limitacions, ens poden servir de gran ajuda en les tasques d'escriptura que duem a terme a la nostra entitat.

Aquests programes els podem utilitzar normalment tant a l'ordinador i com en dispositius mòbils. Poden ser serveis en línia que només requereixen un dispositiu connectat a Internet, un programa que tinguem instal·lat al nostre ordinador, o bé un complement d'un altre programa que doni la possibilitat de traduir o corregir text quan estem utilitzant, per exemple, un processador de text o un navegador web.

Correctors automàtics

Aquestes aplicacions acostumen a corregir normalment errors ortogràfics i errors gramaticals, així com aquells que es deuen a haver teclejat malament alguna paraula. El corrector ortogràfic compara les paraules que troba al text amb les que té al seu diccionari. Si les troba al diccionari, les accepta, i en cas contrari ens ho farà saber i ens proposarà alguna alternativa. La correcció gramatical consisteix a comprovar que les paraules del text s'ajusten a normes de la gramàtica, com ara la seva morfologia o el seu ordre a les frases.

Com a servei en línia tenim al nostre abast el corrector ortogràfic i gramatical de Softcatalà, que ens permet enganxar text per revisar-lo d'una manera molt senzilla i també configurar algunes opcions.

Entre els programes autònoms tenim al nostre abast LanguageTool, un corrector ortogràfic i gramatical de llengua catalana que aplica més de 2.500 regles per trobar errades, anant més enllà de les que detecta un simple corrector ortogràfic. També disposa d'extensions per a LibreOffice, Microsoft Word, Chrome, Firefox i Google Documents.

Programes com els paquets d'ofimàtica Open Office i Microsoft Word, o els navegadors com Mozilla Firefox, acostumen a tenir instal·lades extensions que ajuden a revisar l'ortografia a partir del diccionaris que incorporen. Pots descarregar correctors i altres aplicacions lingüístiques de Softcatalà.

Tot seguit pots veure una captura de pantalla del processador de text Microsoft Word amb el botó de revisió ortogràfica de l'extensió LanguageTool:

LanguageTool

Traductors automàtics

Aquestes eines ens permeten fer-nos una idea del significat general del text, especialment quan desconeixem totalment la llengua que traduïm, però el resultat no l'hem de donar mai com a definitiu. La traducció obtinguda l'haurem de repassar detingudament, ja que són freqüents els errors.

Les antigues versions de traductors automàtics depenien d'un diccionari i de l'ús de regles gramaticals. Ara, en canvi, la traducció es basa en tot un seguit d'exemples de traduccions i estadístiques que donen millors resultats. És a dir, es fa una comparació a partir d'una col·lecció de documents escrits en dos idiomes.

En el cas dels traductors, destacar els serveis en línia que presenten molts avantatges:

  • Els tenim sempre a l'abast si disposem d'accés a Internet.
  • Amb el seu ús ens podem fer molt ràpidament una idea del significat del text.
  • Normalment podem triar entre diferents idiomes.
  • Moltes vegades ens ofereixen també serveis de correcció ortogràfica i gramatical (com en el cas Softcatalà).
  • Són gratuïts.

Però també hi ha desavantatges ja que, com en el cas dels correctors automàtics, la traducció no és perfecta, tot i que en la majoria dels traductors s'apropa al 90% de correcció. A més, la traducció literal de certes expressions pot donar com a resultat frases absurdes degut a la falta de context de cultural.

El traductor 'online' més conegut és sense cap tipus de dubte Google Translate, però existeixen alternatives, algunes de les quals són de codi obert: el traductor en línia de Softcatalà, Apertium, Opentrad o InterNOSTRUM són alguns exemples. Softcatalà ens ofereix traductor i corrector a la misma 'interface' web, així com d'altres eines:

softcatala.org

ÍNDEX