En aquest webinar ens familiaritzarem amb el concepte de interseccionalitat. La premissa bàsica de la interseccionalitat és que no es pot entendre la desigualtat des de només un marc explicatiu (com el gènere, la edat, la capacitat etc.), sinó que s‘ha de considerar la interrelació entre tots aquests marcs per entendre com es configura aquesta desigualtat.

Data i hora: 
04/10/2022 - 17:00
Ponent/s: 
Aurora Lonetto, Tècnica Àrea Salut i Comunitat de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)

Formulari d'inscripció

Si et subscrius al webinar rebràs un avís de recordatori hores abans del seu inici i la documentació generada en cas que n'hi hagi.