15 fites del Tercer Sector

iWith.org
Autor/a: 
Laura Morral
les fites més importants del Tercer Sector de Catalunya Font: andalucia.org
Durant anys el Tercer Sector ha hagut d'afrontar circumstàncies adverses.

15 fites del Tercer Sector

Autor/a: 
Laura Morral
iWith.org

Resum: 

A continuació detallem alguns dels reptes més importants i més demandats que el sector ha aconseguit assolir amb els anys.

Catalunya compta amb un teixit social extens, plural i actiu format per entitats i organitzacions que sorgeixen de la iniciativa ciutadana i que canalitzen la solidaritat i la participació social cap a persones, famílies o col·lectius afectats per una determinada necessitat social.

Al llarg dels anys, el sector s'ha vist castigat per un context econòmic advers però no ha parat de posar de manifest aquelles demandes que ha considerat més imprescindibles. La llarga trajectòria de moltes entitats fa que aquest sector compti avui amb un nivell associatiu i organitzatiu molt important i imprescindible a l’hora d’atendre col·lectius vulnerables al nostre país.

Aquí van algunes de les fites assolides:

 1. Avançament en la implementació de les mesures de transparència establertes per la normativa a totes les entitats del tercer sector social
 2. Impuls en la creació d’un marc de referències ètiques que han permès orientar l’activitat del Tercer Sector cap a una major cohesió i identitat
 3. Aprofundiment en l’avaluació de la gestió de projectes i programes del tercer sector social, per millorar-ne l’efectivitat, l’eficiència i el rendiment de comptes cap a la ciutadania
 4. Millores en estratègies que afavoreixen les donacions i l’obtenció de recursos privats tant de ciutadans com d'empreses.
 5. Esforços per adaptar-se a la transformació digital i a la innovació dels sistemes de gestió mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 6. Potenciació del reconeixement per a l’exercici professional del voluntariat
 7. Millores en el marc legal del Tercer Sector per garantir polítiques de suport
 8. Augment del reconeixement del sector social com a actor actiu en l’àmbit socioeconòmic
 9. Millora del model de col·laboració público-social per facilitar la cooperació entre les administracions públiques i el tercer sector
 10. Millores en la innovació, la internacionalització i la millora competitiva de les entitats
 11. Més formació cap als professionals del tercer sector per elaborar plans interns de participació dins les entitats
 12. Més facilitat per accedir a instruments de finançament.
 13. Consolidació del sistema de gestió de les subvencions tramitades per l’administració pública.
 14. Més professionalització i més foment de la contractació social
 15. Major sensibilització de la ciutadania sobre els valors del Tercer Sector Social

Afegeix un comentari nou