6 apunts perquè el web de la vostra entitat utilitzi un anglès inclusiu

iWith.org
Autor/a: 
Júlia Bacardit
 Font: Wikimedia Commons
Font: Wikimedia Commons
 Font: Wikimedia Commons
Font: Wikimedia Commons
 Font: Wikimedia Commons
Font: Wikimedia Commons
 Font: Wikimedia Commons
Font: Wikimedia Commons
 Font: Wikimedia Commons
Font: Wikimedia Commons
 Font: Pixabay
Font: Pixabay
 Font: Wikimedia Commons
Font: Wikimedia Commons

6 apunts perquè el web de la vostra entitat utilitzi un anglès inclusiu

Autor/a: 
Júlia Bacardit
iWith.org

Resum: 

La majoria d’organitzacions i entitats grans tenen la seva pàgina web en diverses llengües, i la primera llengua internacional sol ser l’anglès. Us donem pistes per escriure en un anglès inclusiu.

Habilitat o inhabilitat per fer tasques concretes, edat, ètnia i raça, gènere i orientació sexual, procedència o regió d’origen. Aquestes informacions estan subjectes a uns termes que reflecteixen prejudicis, i una entitat ha de saber utilitzar la terminologia inclusiva adequada en cada cas.

Us oferim unes pinzellades sobre l’anglès que la vostra organització ha d’utilitzar per mantenir una línia inclusiva i no-discriminatòria en cap sentit. Ens centrarem en el llenguatge inclusiu en anglès que és preferible utilitzar quan des d’una organització ens referim a habilitats, ètnia o procedència originària, gènere i diferents tipologies de violència.

  • Habilitats en anglès.

El primer consell ja el sabeu: el terme ‘normal’ no es pot utilitzar com a antònim de cap diversitat en cap llengua, en primer lloc perquè no és gens clar ni definitori i en segon perquè pressuposa que hi ha una normalitat abstracta a la qual tothom ha d’aspirar.

Si ens referim a habilitats i inhabilitats, les coses que pot fer o no pot fer cadascú, és important referir-se primer a la persona que al que pot fer o no pot fer. Alguns apunts:

- ‘Person with disability’ en lloc de ‘disabled’; ‘Person who uses a wheelchair’; ‘accessible parking’ en lloc de `handicap parking’.

- Ceguera i sordesa. No totes les persones sordes i cegues s’identifiquen com a tals, entre altres coses perquè hi ha graus de sordesa i ceguera. Tot i això, algunes persones amb oïda o visió limitada prefereixen identificar-se com a sordes. El millor en general és preguntar-los què prefereixen.

Eviteu paraules com ‘victim’ o ‘patient’, perquè la gent que neix amb una condició o malaltia ni són víctimes ni estan sempre malalts.

- Per altra banda, ‘person or people with reduced mobility’ és la manera més apropiada i acceptada de referir-se a una persona o a gent que té mobilitat reduïda. La terminologia ‘diversitat funcional’ sovint peca d’ambigua o d’excessivament purista i no té equivalent en anglès.

  • Ètnia i origen en anglès.

- ‘Native American’ ‘Latino/a’ ‘Hispanic’ i ‘Spanish’ són termes que podem utilitzar, però hem de saber què signifiquen. Un nadiu americà, un llatinoamericà, algú de parla hispana i algú espanyol/a.

- Els termes ‘African American’ i ‘Asian American’ s’utilitzen per referir-se a nord-americans d’origen africà i asiàtic respectivament. Els termes ‘black’ i ‘white’ també es poden utilitzar sense ser ofensius, però no han de portar la primera lletra en majúscula ni anar acompanyat de cometes: si jo en poso és per marcar que estic escrivint en una altra llengua.

  • Gènere, orientació sexual i pronoms personals en anglès.

- El sexe, ’sex’, s’assigna al néixer i no és sinònim de gènere.El gènere, ‘gender’, és un sentiment individual: una persona es pot sentir home, ‘man’, dona, ‘woman’, totes dues coses, ‘bigender’, o cap, ‘gender nonconforming’.

- Cal tenir en compte que, igual que ‘gender’ i ‘sex’ no són sinònims, tampoc l’orientació sexual, ’sexual orientation’, és sinònim de gènere que tampoc és sinònim d’orientació sexual.

- Els termes `gay`, ‘lesbian’, ‘transgender’ són adequats. De fet, millor referir-se a ‘gay wedding’ o ‘lesbian wedding’ que no pas parlar de ‘homosexual wedding’, que té una connotació massa purista i d’eufemisme.

  • Els pronoms i el gènere en anglès.

‘He’, ‘she’ i ‘ze’ són els termes que s’utilitzen, i el darrer es fa servir pels ‘gender nonconforming’ o persones que renuncien a ser classificades segons la dinàmica binària tradicional d’home i dona. Alguns termes genèrics que cal conèixer:

- ‘business executive’ en lloc de ‘business man’ per referir-se a una persona de negocis.

- ‘spokesperson’ en lloc de ‘spokesman’ per referir-se a una persona portaveu d’una entitat o institució.

- ‘chair’ en lloc de ‘chairman’ per referir-se a algú que és president o presidenta d’una entitat, associació o institució; ‘humanity’ en lloc de ‘mankind’ per referir-se a humanitat; ‘workforce’ en lloc de ‘manpower’ per referir-se a la força de treball, al conjunt de treballadors i treballadores.

- Per altra banda, és preferible optar pel plural i evitar donar informació sobre el gènere d’algú quan la informació no és rellevant. El plural ens estalvia la tendència a neutralitzar sempre en masculí. Per exemple: ‘Each student has to bring a notebook’ pot ser substiutït per `Students’

  • Violències.

Les entitats i organitzacions sense ànim de lucre sovint han de parlar de violència perpetrada i comesa per diferents persones o grups de persones que es troben en desigualtat de poder.

- No abuseu de la paraula ‘victim’ ni ‘survivor’ per referir-vos a la persona que ha patit la violència. Podeu fer-ho si la persona ho explicita o si es refereix a si mateix amb un d’aquests dos termes, però millor no utilitzar-los com a recurs.

- ‘Violència de poder endèmica’ és ‘power-based interpersonal violence’ i ens ajuda a descriure la situació sense parlar de víctimes i botxins de forma explícita.

- Quan algú ha experimentat violència emprem les paraules ‘share’ i ‘experience’ en lloc de verbs com ‘confess’, ‘admit’ o la paraula ‘story’, perquè connoten desconfiança o incredulitat cap a la persona que ha patit violència.

- Quan parlem d’assetjament sexual hem de referir-nos a ‘sexual harassment’ i evitar parlar de ‘sex’, que és un terme molt més ampli. Si es tracta de violacions escriurem ‘sexual assault’.

- Eviteu les expressions ‘quarrel’, ‘dispute’ o ‘love triangle’, perquè minimitzen l’agressió. Hem de referir-nos a la violencia en la línea dels termes següents dependent de cada cas concret:

‘relationship violence’, ‘domestic violence’, ‘dating violence’, ‘intimate partner violence’ o ‘abusive relationship’.

  • Guies de llenguatge inclusiu en anglès.

- Sobre com referir-se a habilitats en anglès inclusiu.

- Sobre com referir-se a orígens ètnics africans en anglès inclusiu.

- Sobre com parlar d'assetjament sexual en clau d'anglès inclusiu.

Afegeix un comentari nou