Cal prendre consciència de l’abandonament i exclusió que viuen milers de persones grans a El Salvador

Huacal ong de solidaritat amb El Salvador
 Font: Descartados ong
L' Emilio Espín porta prop de 40 anys a Amèrica Central dedicat a la defensa dels drets de la gent gran. Font: Descartados Ong
 Font: Descartados ong
Font: Descartados ong

Cal prendre consciència de l’abandonament i exclusió que viuen milers de persones grans a El Salvador

Huacal ong de solidaritat amb El Salvador

Resum: 

Emilio Espín, espanyol, francès i salvadorenc, porta prop de 40 anys a Amèrica Central dedicat a la defensa dels drets de la gent gran. És el Coordinador nacional de la Coalición por la dignidad de las personas mayores a El Salvador.

Els adults grans, la gent gran, són els grans desconeguts (oblidats?) de la societat salvadorenca. Com pot ser que en ple segle XXI ens trobem amb aquesta situació?

És un problema tant d’informació, com de formació i de voluntat política. També d’apoderament de la gent gran i de les persones amb discapacitats.

Què reclamen els adults grans al govern i a la resta d’actors de la societat salvadorenca?

Ës una reclamació ben clara: Dignitat multidimensional. Dignitat en oportunitats d’ingressos, dignitat en la pensió bàsica universal, dignitat en l’atenció integral en salut amb enfocament gerontogeriàtric, dignitat en la recreació, en la formació, en els serveis de cures de qualitat…

S’estan produint canvis, a millor o a pitjor, en els darrers anys?

Comptem amb diverses legislacions internacionals i nacionals positives que hem conquerit després d’anys de lluita, però no s’apliquen, ni es compta amb reglaments d’implementació i especialment, no existeix un pressupost suficient per fer acomplir aquestes normatives i fer realitat els drets de la gent gran. En el fons, aquest incompliment de la pròpia legislació i aquesta manca de prioritzar els drets i la dignitat de les persones i grups més vulnerables, es produeix per la priorització de l’estat envers altres temes com són les infraestructures físiques, les forces armades i la manca de voluntat política.

Durant el bipartidisme (ARENA-FMLN) es va aconseguir que s’aprovessin lleis internacionals i nacionals respectuoses amb aquest drets, i què podríem definir com“bones”lleis, acompanyades sempre amb la nostra pressió creativa i intel·ligent, però mai no es van aplicar.

Què pot fer un lector de la revista Nàhuat per contribuir a la dignitat dels adults grans a El Salvador?

Prendre consciència de l’abandonament i exclusió a tot nivell que viuen milers e persones grans en aquest país. Comprendre que allò que no aconseguim conquerir avui tots JUNTS, ho patiran les futures generacions demà i multiplicat. És imprescindible donar a conèixer aquesta realitat. Des d’Espanya es pot ajudar a la gent gran salvadorenca recolzant el treball d’associacions honestes i compromeses com l’Ong Descartados, que té seu a Barcelona i té projectes a El Salvador. Es poden fer donacions o participar com a voluntaris a través de la seva web.

Aquesta entrevista es va publicar al número 11 de 'Nàhuat, revista de solidaritat amb El Salvador' dedicat a la la situació de la gent gran a El Salvador, especialment en el marc de la pàndemia del Covid-19: https://www.huacalong.cat/nahuat-num-11-cat/

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou