Es busquen ONGs que necessitin llum sobre el terreny

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Es busquen ONGs que necessitin llum sobre el terreny

Resum: 

DSP Solar presenta una caixa que permet disposar de llum mitjançant energia solar allà on tècnicament o econòmicament és impossible.

1,3 bilions de persones no tenen accés a la xarxa de subministrament elèctric, l'equivalent a tota la població de Xina, l'estat més poblat del món. Aquestes persones, confien normalment en espelmes, llums de querosè i lots de pila per poder-se il·luminar durant la nit, fet pel qual s'emeten 90 milions de tones de CO2 anualment. A més d'embrutar l'ambient exterior, els llums de querosè contaminen l'espai interior on s'usen i això impacta en la salut dels seus usuaris i també eleva el risc d'incendis a les llars.

Per aquestes raons, organitzacions com Seba, al nostre territori, promouen l’ús d’energies renovables o, a escala global, lighting global treballa perquè llum neta arribi a tothom. I no només organitzacions sinó que empreses com Disrtibuciones Solares DSP preparen dispositius que s’allunyin de les tradicionals fonts d’energia contaminants.

DSP ha dissenyat recentment la Lightbox, un dispositiu amb l'objectiu de subministrar energia a 2 bombetes de 13W de baix consum i a una sortida d'USB per carregar, per exemple, el mòbil. D'aquesta manera es pot substituir l'inefectiu querosè o les espelmes i es pot allargar el dia a totes aquestes persones que no disposen de llum corrent.

Alternatives com la Light Box serveixen per millorar la vida de tots aquests que per tenir il·luminació recorren ara com ara a fonts d'energia ineficients i perilloses. De fet, segons l'Associació Global d'il·luminació sense xarxa de subministrament elèctric (GOGLA), que treballa per fer arribar iniciatives com aquestes a qui les necessita, comenta que, avui en dia, només un 4% de les llars sense electricitat fan ús d'il·luminació eficient sense xarxa. I les principals raons per aquest baix ús són la falta d'accés a finançament, problemes de distribució i un baix coneixement de la població.

Qualsevol ONG que estigui interessada o ja participi de projectes per a portar llum elèctrica bàsica a domicilis, cabanes, petits negocis, etc. es pot posar en contacte amb DSP. L’empresa donarà una Lightbox per cada 3 que es comercialitzin i també publicarà els projectes a la seva pàgina web per contribuir al finançament de l’aparell i reduir així els problemes de finançament dels qui no tenen electricitat ni recursos per obtenir-la.

DSP és una empresa dedicada a les energies renovables i amb un alt compromís amb el medi ambient. El seu objectiu és aconseguir un món més net, sostenible i respectuós amb el medi ambient.

En podeu llegir més aquí o contactant amb: Alejandro Pérez «comercial@distribucionessolares.com»

Afegeix un comentari nou