IV Congrés de la Cibersocietat 2009

 Font:
Font:

IV Congrés de la Cibersocietat 2009

Resum: 

Amb el lema "Crisi analògica, futur digital", el 12 de nov. (fins 29 nov.) obre el IV Congrés de la Cibersocietat en línia i amb una visita el 13 de novembre al CitiLab-Cornellà. L'Observatori per a la Cibersocietat és un un punt de trobada, discussió i publicació d'investigacions sobre els diversos aspectes i corol·laris socials que les noves tecnologies de la informació i la comunicació estan generant. Les aportacions al Congrés restaran accessibles, un cop finalitzat.

L'Observatori organitza el IV Congrés de la Cibersocietat. La inscripció permet alimentar i garantir el funcionament de la xarxa social del congrés i funciona plenament a partir del dia 12 de novembre. Totes les aportacions romandran accessibles una vegada finalitzat el congrés. També inclou una visita al Citilab-Cornellà el 13 de novembre.

El Citilab-Cornellà és un espai orientat a activar, impulsar i estendre la capacitat creativa i innovadora en tecnologia d'emprenedors, empreses, ciutadans i ciutadanes de la societat de la informació i el coneixement.

Afegeix un comentari nou