Mai més esclaus, sinó germans

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Mai més esclaus, sinó germans

Resum: 

Com cada any, l’1 de gener de 2015, va celebrar-se la XLVIII Jornada Mundial de la Pau i, aquest any, el Papa Francesc va centrar-se en l’esclavatge modern, titulant el seu missatge: “Mai més esclaus, sinó germans”.

El Papa Francesc va parlar de la esclavitud, que, tot i que, avui en dia, sigui un dret internacional no ser sotmès a esclavitud ni a servitud, i, tot i que, ja no som a l’època en que l’esclavatge estava acceptat i regulat per dret, encara és un tema de rabiosa actualitat. De fet, un article, publicat a Xarxanet el mes passat, recorda que al món encara hi ha 35,8 milions d’esclaus.

Segons el Papa, les causes de l’esclavatge modern, és a dir, que encara hi hagi persones obligades a la prostitució, treballadors i treballadores oprimits o emigrants privats de llibertat, entre d’altres, són la pobresa, el subdesenvolupament, l’exclusió, la falta d’accés a l’educació i escasses o inexistents oportunitats de treball. Francesc tampoc s’oblida d’altres temes com la corrupció o els conflictes bèl·lics.

Al final del seu discurs, després de detallar l’esclavatge modern i les seves causes, Francesc, també fa una crida al compromís comú a diversos nivells.

Demana als Estats vigilar per la legislació nacional. De fet, per qui en vulgui saber més sobre que s’està fent ja, L’Índex Global d’esclavitud, mostra l’esforç que ha fet cada Estat, durant el 2014, en relació a l’abolició de l’esclavisme modern.

A les Organitzacions intergovernamentals, els demana que lluitin contra les xarxes transnacionals de crim organitzat.

A nivell d’empresa, requereix que es garanteixin condicions de treball i sous dignes. I, paral·lelament, a nivell de consumidor, que se sigui conscient del propi consum. Per fer-ho, per exemple, es pot realitzar aquest test que calcula el nombre d’esclaus que treballen per a un mateix.

I per últim, a les organitzacions de la societat civil, els demana que treballin per a combatre la cultura de l’esclavitud.

Es pot accedir, en versió PDF al missatge complet del Papa Francesc, en català, al web de Càrites Urgell.

Afegeix un comentari nou