Marca la casella pel 0,7 a la matrícula i fes créixer la cooperació universitària

Fundació Autònoma Solidaria
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Marca la casella pel 0,7 a la matrícula i fes créixer la cooperació universitària

Fundació Autònoma Solidaria

Resum: 

Col·laborar amb projectes de cooperació per al desenvolupament i EpD és possible per al col·lectiu d'estudiants en el moment de fer la matrícula. Comença la campanya pel 0,7%!

Cada universitat disposa d'un sistema propi per recaptar i distribuir les aportacions econòmiques de la comunitat universitària que es destinaran a projectes solidaris i de cooperació. El punt comú entre tots els sistemes i universitats és que ara comença el període en què l'alumnat i futurs i futures estudiants es matricula per al curs vinent i s'engega, en conseqüència, la Campanya del 0,7%.

Pel que fa a estudiants, poden marcar la casella quan fan la matrícula universitària. En el cas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de la Universitat de Barcelona (UB), per exemple, marcar la casella significa que l'estudiant farà una aportació de 5€. A la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en canvi, marcar la casella significa fer una aportació voluntària de 15€. La Universitat Rovira i Virgili (URV) facilita l'opció d'aportar 6€ en el moment de fer l'automatrícula.

Professorat i personal administratiu també poden col·laborar-hi, tot i que el mecanisme és diferent ja que són col·lectius no vinculats al procés de matriculació. En el seu cas, l'aportació econòmica passa per fer una aportació des de la nòmina de manera anual o mensual.

A què es destinen els diners?

Les respectives fundacions i oficines de cooperació per al desenvolupament i voluntariat de les universitats són les encarregades de gestionar la suma d'aportacions. Poden destinar-se a tres tipus d'accions: projectes de cooperació per al desenvolupament, finançament de voluntariat i campanyes de sensibilització, activitats formatives com jornades, cursos i màsters; així com respostes davant de situacions d'emergències.

Les universitats obren les convocatòries de projectes a les quals PDI, PAS i estudiants poden presentar-hi propostes. L'òrgan encarregat la resoldrà i determinarà la quantitat que pertoca als projectes seleccionats.

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC dóna suport a vora d'una vintena de grups universitaris que treballen per incorporar la vessant social, col·laborativa i ecològica als diferents camps d'estudi de la universitat (arquitectura, agricultura, enginyeria, etc.). També duen a terme formació, cogestionen el Programa Reutilitza i gestionen el concurs de fotografies Imatges del Sud, entre d'altres activitats de sensibilització. El curs 2015-2016, va créixer el percentatge d'estudiants adherits a la campanya pel 0,7 a quasi totes les escoles i centres de la UP, arribant a més de 6.000 estudiants. En la convocatòria de 2016, el CCD ha aprovat més de 60 propostes per un valor de quasi 217.000€.

En el cas de la UAB, l'àrea de Cooperació i EpD queda encabida en la Fundació Autònoma Solidària (FAS), i gràcies al Fons de Solidaritat generat amb les aportacions del 0,7 i altres, finançarrà 7 projectes de cooperació universitària per al desenvolupament amb països del sud, 3 projectes d'EpD i 6 projectes d'estudiants de màster i postgrau.

Projectes de quin tipus?

El Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB ha desenvolupat, amb la Universitat de Gàmbia, un projecte de millora de la qualitat de la formació en matèria de mutilació genital femenina i identificació de noves línies d'investigació per a la prevenció. La relació entre la UAB i la UNAN – Managua, de Nicaragua, és ja una interconnexió consolidada que pretén fer un seguiment i millorar la qualitat de la docència. Un altre exemple és el projecte d'EpD impulsat pel Departament de Ciència Animal i dels Aliments i el grup de Recerca ARAG de la UAB, que pretén integrar el paradigma de la sobirania alimentària en el sí de la universitat. Tots els projectes seleccionats a la UAB es poden consultar a les resolucions de PDI i d'estudiants.

A la UPC, l'ETSEIB té en marxa una iniciativa de desenvolupament de metodologies de disseny de màquines adaptades a comunitats en desenvolupament a Quito, Equador. L'ETSECCPB, impulsa amb Enginyers Sense Fronteres de Bolívia, un pla director per l'abastament i el sanejament d'aigües en les comunitats rurals de la conca de capçalera del riu Pilcomayo al departament de Potosí (Bolívia)

La Fundació Solidaritat UB és, per la seva banda, l'encarregada de gestionar el destí de les aportacions de la Universitat de Barcelona. En l'àmbit de la cooperació universitària per al desenvolupament es van incloure durant el curs 2014-15, per exemple, un curs sobre protecció dels drets humans dut a terme amb Novact; un màster en desenvolupament rural i cooperació amb la Universitat Gaston Berger de Sant-Louis (Senegal), dut a terme amb Món-3, i el suport al desenvolupament de polítiques públiques municipals amb la Universitat d'Oujda (Marroc). En l'àmbit de l'acció social contra la pobresa a Catalunya, la Solidaritat UB va impulsar, entre d'altres, un programa d'intervenció socioeducativa a la zona nord del districte barceloní de Nou Barris i un programa d'agricultura urbana i horts socials a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els recursos també s'utilitzen per donar resposta a situacions d'emergència, com ara la viscuda al Nepal després dels episodis sísmics del 2015 o al terratrèmol viscut a l'Equador el passat mes d'abril.

Si ets o seràs estudiant a la universitat, aprofita l'oportunitat de contribuir amb projectes que poden canviar realitats.

Afegeix un comentari nou