Solidaritat de la ciutadania amb els processos d’acollida de persones refugiades

LaviniaNext
Autor/a: 
Marta Catena
Europa s'ha mobilitzat per acollir persones refugiades d'Ucraïna, deixant veure la capacitat de les seves polítiques d'acollida i acompanyament. Font: Llicència CC Unsplash
Europa s'ha mobilitzat per acollir persones refugiades d'Ucraïna, deixant veure la capacitat de les seves polítiques d'acollida i acompanyament. Font: Llicència CC Unsplash
El Fons Català ha enquestat a més de mil persones per descobrir el posicionament de la ciutadania davant l'acollida de persones refugiades d'Ucraïna. Font: Llicència CC Unsplash
El Fons Català ha enquestat a més de mil persones per descobrir el posicionament de la ciutadania davant l'acollida de persones refugiades d'Ucraïna. Font: Llicència CC Unsplash
Persones que fugen de la guerra a la frontera entre Ucraïna i Polòmia. Font: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Persones que fugen de la guerra a la frontera entre Ucraïna i Polòmia. Font: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Solidaritat de la ciutadania amb els processos d’acollida de persones refugiades

Autor/a: 
Marta Catena
LaviniaNext

Resum: 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha elaborat una enquesta, juntament amb l’Agència Catalana de Cooperació, per descobrir l’opinió de la població davant la guerra d’Ucraïna i la rebuda de migrants.

Actualment, la crisi econòmica i de subministraments derivada de les problemàtiques internacionals sotmeten el país en una situació complicada de pal·liar, sobretot davant l’elevada pujada de preus dels productes i recursos bàsics. Davant aquesta circumstància, però, la ciutadania es continua mostrant solidària amb l’acollida a persones refugiades que fugen dels seus països d’origen.

La guerra a Ucraïna, a part d’agreujar les condicions econòmiques dels diferents països, ha generat una onada de persones que han necessitat abandonar el país i escapar-se del conflicte, raó per la qual un gran nombre de països han incrementat les polítiques d’acollida per rebre persones refugiades.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, juntament amb l’Agència Catalana de Cooperació, han elaborat una enquesta a més de mil cent persones de Catalunya amb l’objectiu de descobrir quina és l’actitud de la ciutadania davant els processos d’acollida de persones que cerquen una vida més digna. Els resultats han estat positius, i la majoria d’enquestades donen suport i es mostren solidàries. Un 70% de les enquestades opina que la guerra a Ucraïna té uns efectes considerables a la seva vida.

L’acollida de persones refugiades d’Ucraïna

Un 77% de persones està d’acord que l’ajuntament del seu municipi aculli persones refugiades d’Ucraïna, i el 72% pretén que es faci el mateix amb la població provinent d’altres països. Un fet que s’ha detectat a través de l’enquesta és el baix coneixement de la implicació dels ajuntaments en l’acollida de persones ucraïneses, ja que un 40% de les persones enquestades desconeix el funcionament d'aquestes funcions dels organismes municipals.

A partir d’aquí, es mostra que un 78% de la població creu necessari obrir vies legals i segures per a les persones refugiades d’Ucraïna, i el 68% està d’acord en obrir-les per a persones refugiades d’altres països.

La resolució del conflicte i el paper d’Espanya

Una dada que les organitzadores destaquen dels resultats és que, la major part d’enquestades, un 66%, defensa que la comunitat internacional ha de seguir la via diplomàtica i cercar una pau acordada que posi punt final al conflicte d’Ucraïna. Només un 16% de les respostes reflecteixen que cal promoure l’enviament d’armament com a motor per acabar amb la guerra.

Si ens centrem concretament en l’actuació de l’Estat espanyol, els resultats mostren que un 62% de la ciutadania assegura que cal augmentar el pressupost en cooperació en lloc d’incrementar la despesa militar, resposta que només ha seleccionat un 13% de les enquestades.

L’armament i guerra nuclears

Un bloc que l’enquesta també ha abordat és el de la guerra nuclear. Més de la meitat de les persones consideren que existeix la possibilitat que aquesta ocorri arran de la guerra a Ucraïna. Un 65% opina que les armes nuclears són una de les principals amenaces per a la humanitat, mentre que només un 18% pensa que aquestes són una eina dissuasiva.

A més, per concloure l’enquesta, s’ha preguntat sobre el fet que l’Estat espanyol signi el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears (TPAN), ja aprovat per seixanta-vuit països, i els resultats han estat positius, ja que un 78% d’enquestades està d’acord amb l’adherència d’Espanya al tractat.

Afegeix un comentari nou