A què ens obliga la Llei de transparència si rebem ajuts públics?

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

A què ens obliga la Llei de transparència si rebem ajuts públics?

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix unes obligacions de publicitat activa per a les entitats que reben subvencions i ajuts públics.

La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, és d’obligat compliment per a les entitats catalanes.

A la normativa s’estableix l’obligació de realitzar publicitat activa o passiva, en funció de la realitat de cada entitat.

En aquesta notícia farem referència a les entitats que, d’acord amb la llei de transparència, han de complir el requisit de publicitat activa, les quals són les següents:

  • Les que reben subvencions o ajuts públics per més de 100.000€ anuals.
  • Les que reben subvencions o ajuts públics per més de 5.000€ anuals i que almenys el 40% dels ingressos procedeixi de subvencions o ajuts públics.

Les entitats sense afany de lucre que reuneixin aquestes condicions, tenen la obligació de publicar la següent informació:

Infografia elaborada per Suport Associatiu. Per visualitzar-la millor, cliqueu la imatge.
Infografia elaborada per Suport Associatiu. Per visualitzar-la millor, cliqueu la imatge.

S’ha de tenir en compte que aquelles entitats que signin contractes públics amb l’Administració, poden estar obligades a publicar altres informacions derivades dels mateixos.

La llei 19/2014 també estableix la manera com s’ha de publicar aquesta informació, determinant els següents criteris:

  • Difondre la informació pública de forma veraç i objectiva.
  • Garantir que la informació es difongui de manera constant i actualitzada.
  • Organitzar la informació garantint un accés fàcil i comprensible, així com una consulta àgil, ràpida i gratuïta.
  • Organitzar temàticament la informació per àrees de treball, a fi que sigui fàcil i intuïtiva.
  • Facilitar la consulta de la informació amb mitjans informàtics i en format reutilitzable.
  • Respectar el principi de publicitat universal.

Afegeix un comentari nou