Assumpció Vilà, nova Síndica de Greuges de la ciutat de Barcelona

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Assumpció Vilà, nova Síndica de Greuges de la ciutat de Barcelona

Resum: 

Assumpció Vilà, actual presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, la nova Síndica de Greuges de Barcelona.
La Síndica de Greuges de Barcelona és una institució que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i les ciutadanes i també de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. Amb aquesta finalitat, supervisa l'actuació de l'Administració municipal i dels serveis públics que en depenen.

La sindicatura de greuges de Barcelona, és una institució independent i l’elecció del síndic és a càrrec de l’acord plenari Municipal. Assumpció Vilà accedeix al càrrec de síndic en substitució de Pilar Malla i per un nou període de cinc anys.
El fet que el candidat escollit hagi estat Assumpció Vilà suposa una aposta per la continuïtat de les actuacions que la sindicatura ha dut a terme en els darrers anys. Tot i el retràs en l’elecció del nou síndic per la manca d’acord entre els grups parlamentaris finalment aquest divendres sortirà escollida per consens Assumpció Vilà, pel mandat de 2010 a 2015.
Cal destacar la gran trajectòria que Assumpció Vilà té en el món de l’associacionisme i el voluntariat social. La candidatura d’Assumpció Vilà ha estat recolzada per moltes entitats de la ciutat així com per la mateixa Taula d'Entitats del Tercer Sector Social.

Afegeix un comentari nou