Calen més garanties en l’acolliment familiar

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Calen més garanties en l’acolliment familiar

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

Resum: 

El síndic de greuges de Catalunya defensa l’acolliment familiar i demana més mesures de control per garantir els drets dels menors.

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha publicat en un informe la necessitat de potenciar l’acolliment familiar a Catalunya, a la vegada que demana més mesures de protecció dels menors acollits i més finançament públic per a garantir l’eficàcia dels acolliments familiars.

L’informe destaca que en el cas dels menors tutelats per la Generalitat de Catalunya, la millor opció pels infants i adolescents és l’acolliment familiar. S’entén l’acolliment familiar, com aquell acolliment d’un menor en una família aliena a la del infant o jove.

Actualment la majoria de menors estan en residències de la Generalitat o en el millor dels casos acollits per familiars quan els pares no es poden fer càrrec d’ells. L’acolliment en famílies encara és minoritari, representa només un 13’6% metres que en ela països d’Europa més desenvolupats és del 70%.

L’informe destaca la necessitat de tenir més famílies acollidores, actualment n’hi han 621 famílies, però resten 287 nens pendents d’un acolliment familiar quan aquesta és la millor via per tenir cura dels menors, els seus drets i la seva estabilitat psicològica i emocional.

L’informe també parla d’una banda, la necessitat de potenciar els ajuts econòmics per l’acolliment familiar per part de l’administració. I de l’altre, que per tal que l’acolliment familiar sigui un èxit cal un major control d’aquesta institució.

Per tal que l’acolliment familiar sigui un èxit es considera necessari establir les següents mesures:

  • Més seguiment de l’acolliment familiar
  • Calen establir unes instruccions unificades pel que fa als controls i seguiments
  • Més formació dels professionals que duen a terme la supervisió dels acolliments

Finalment s’estableixen com a garanties dels drets dels menors acollits, el fet de tenir una figura independent i aliena a la família acollidora on el menor es pugui adreçar en cas de necessitat i de denúncia i la urgència de preveure i regular un procediment de queixa pels menors i de garantir un projecte educatiu individualitzat.

Afegeix un comentari nou