Com afecta la pròrroga dels ERTO a les entitats?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Les condicions dels ERTO es mantenen fins al setembre del 2021. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Les condicions dels ERTO s'allarguen fins al 30 de setembre del 2021. Font: Unsplash.
Si una entitat ja es troba en ERTO per la Covid-19, l’expedient queda automàticament renovat. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Si una entitat ja es troba en ERTO per la Covid-19, l’expedient queda automàticament renovat. Font: Unsplash.

Com afecta la pròrroga dels ERTO a les entitats?

Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

Les prestacions es mantenen fins al 30 de setembre del 2021 amb els mateixos imports i amb la limitació d'acomiadaments.

La cinquena pròrroga dels ERTO allarga la cobertura d’aquests ajuts fins al 30 de setembre del 2021. Per tant, cobrirà tot l’estiu. A més, les condicions de l’acord mantenen les pactades en l’última pròrroga. Així, es mantenen els imports i continuen limitant-se els acomiadaments.

Actualment, prop de 580.000 persones es troben en un ERTO a l’Estat espanyol- Entre aquestes persones es troben treballadors/es d’associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre.

Quines entitats es poden acollir als ERTO?

Les entitats que es veuen forçades a tancar per un decisió governamental, ja sigui per un rebrot temporal o per un tancament decretat des de fa temps, es poden acollir als ERTO de suspensió.

Les organitzacions afectades per limitacions puntuals en la seva producció o oferiment de serveis també es poden acollir a un ERTO. En aquest cas, a l’ERTO per limitació d’activitat, ja que encara poden seguir operant, tot i que no al 100%.

Finalment, les altres entitats que es poden acollir als ERTO són aquelles que formen part de la llista de sectors que el Govern considera que han d’estar ultraprotegides perquè tenen una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d’activitat. En aquesta llista es troben les que ja hi havia en l’anterior pròrroga i, a més, s’han afegit els sectors d’arts gràfiques i serveis relacionats, fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic, comerç d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics, activitats de fotografia, confecció de peces de roba i accessoris i comerç de cafè, entre d’altres.

Si la teva entitat no es troba en la llista de sectors més afectats té opció d’acollir-se a un ERTO per força major. Això sí, ha d’acreditar que el 50% o més de la seva facturació depèn d’una empresa en ERTO per sectors. És a dir, la seva activitat ha de dependre d’una empresa que sí que estigui a la llista.

Quines ajudes reben les entitats?

Les entitats en ERTO poden deixar de pagar part de les cotitzacions a la Seguretat Social dels seus treballadors/es. El percentatge dependrà del tipus d’ERTO i de les dimensions de l’entitat. En el cas dels ERTO per impediment (les obligades a tancar), les exoneracions són del 100% per a les que tenen menys de 50 empleats/des i del 95% per les que tenen més de 50.

Per a la resta d’ERTO, les exoneracions varien en funció de les dimensions i de si tenen treballadors/es en actiu o no, tal com s'explica en la següent infografia.

Les entitats que volen prorrogar l'ERTO ho han de sol·licitar?

No. Si una entitat ja es troba en ERTO per la Covid-19, l’expedient queda automàticament renovat. Així, els compromisos de l’entitat amb els treballadors/es també es renoven automàticament. Per tant, es mantenen vetats els acomiadaments (si s’incompleix, la pena seria retornar les ajudes) i la limitació d’hores extres o subcontractació.

Què cobraren les persones afectades?

Continuaran rebent el 70% de la base reguladora del seu salari. S’evita que aquestes caiguin fins al 50% passats els sis mesos en ERTO.

Aquest 70% de la base està limitat a les quanties habituals, és a dir, a 1.098,09 euros mensuals si el treballador/a no té fills/es a càrrec; a 1.254,96 euros si té un/a fill/a i a 1.411,83 euros si té dos o més fills/es a càrrec. Segons recull el text de l’acord, aquest import equivalent al 70% es mantindrà fins al 30 de setembre de l’2021.

Consumeixen atur les persones treballadores en ERTO?

No, el Govern assegura que els treballadors/es en ERTO que en un futur siguin acomiadats tindran dret a cobrar l’atur durant tot l’any 2021.

Les entitats poden acomiadar?

No, almenys durant els primers sis mesos de l’expedient a partir del moment en què l’entitat torna a activar el contracte del primer treballador/a en ERTO. Si ho incompleix, l’organització hauria de retornar l’import corresponent a l’exoneració de quotes a la Seguretat Social i els imports de les prestacions de tots els treballadors/es afectats.

Afegeix un comentari nou