Com fer efectius els drets socials?

Suport Tercer Sector – Jurídic
La guia es pot consultar i baixar gratuïtament a través d'Internet. Font: Observatori DESC
La guia es pot consultar i baixar gratuïtament a través d'Internet. Font: Observatori DESC
La guia dedica un dels capítols al dret a la renda garantida de ciutadania.  Font: Confavc
La guia dedica un dels capítols al dret a la renda garantida de ciutadania. Font: Confavc

Com fer efectius els drets socials?

Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

L’Observatori DESC i el Consell de l’Advocacia de Catalunya publiquen una guia pràctica amb eines i estratègies per exigir davant els tribunals el compliment d’aquests drets.

La ‘Guia per a l’exigibilitat dels drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals’ presenta un conjunt de vies i mecanismes jurídics perquè advocats, advocades i ciutadania puguin fer efectius aquests drets davant els tribunals.

El document, elaborat per l’Observatori DESC i el Consell de l’Advocacia de Catalunya, recull també casos pràctics i jurispridència centrada en cadascun dels drets que s’analitzen en els diferents capítols: l’habitatge, la cultura, el treball, la renda garantida de ciutadania i el medi ambient. El text està disponible gratuïtament a través d'Internet.


Instruments internacionals, més a prop

En la guia també s’insisteix en la necessitat de millorar el coneixement i l’ús dels instruments internacionals que protegeixen aquests drets, com les queixes davant el Comitè DESC de les Nacions Unides.

“Des de l’exercici de l’advocacia sovint es veuen amb llunyania i poca practicitat les esferes regionals i internacionals de protecció dels drets. Tanmateix, el seu ús ha demostrat ser útil en diverses ocasions per tal d’aconseguir el resultat que mitjançant el litigi davant tribunals nacionals no s’ha obtingut”, s’afirma al text.

En aquesta línia, les entitats també volen que aquest document sigui una eina perquè el “llenguatge del dret internacional dels drets humans” sigui més tingut en compte entre els jutjats espanyols.

Afegeix un comentari nou