Condicions per fer actes culturals amb públic en locals i a l'aire lliure

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Dani Gallart
El recull estableix les condicions d'higiene i desinfecció i les mesures de protecció per a col·lectius artístics, treballadors/es i públic. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
El recull estableix les condicions d'higiene i desinfecció i les mesures de protecció per a col·lectius artístics, treballadors/es i públic. Font: Unsplash.
El document destaca que cal garantirqque els i les espectadores estaran asseguts i mantindran la distància de seguretat fixada per les autoritats sanitàries. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
El document destaca que cal garantir que els i les espectadores estaran asseguts i mantindran la distància de seguretat fixada per les autoritats sanitàries. Font: Unsplash.

Condicions per fer actes culturals amb públic en locals i a l'aire lliure

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

El Departament de Cultura ha publicat un document que remarca aspectes com la distància física de seguretat i la supervisió de les activitats per part dels ajuntaments, amb normes vigents durant la fase I i II del desconfinament.

El Departament de Cultura ha elaborat un document que recull els requisits que han de complir els locals, establiments o espais a l’aire lliure en els quals es realitzin activitats culturals. Les condicions han estat aprovades pel Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT, perquè els ajuntaments i les persones professionals disposin d’un marc de referència per a la programació i contractació d’esdeveniments culturals a les festes majors i als festivals d’estiu.

El recull estableix les condicions d'higiene i desinfecció per als espais en què tenen lloc actes culturals i les mesures de protecció per a col·lectius artístics, treballadors/es i públic. En cap cas, el document no substitueix el ‘Pla de desconfinament de les arts en viu’, que s’està consensuant amb el sector, i que serà presentat properament. A més, només estarà vigent durant les fases 1 i 2 del desconfinament, amb la voluntat d’adaptar-lo quan es coneguin les condicions de la Fase 3.

Condicions dels actes culturals

Entre les principals recomanacions, el document destaca que cal garantir que en els actes o espectacles culturals els i les espectadores estaran asseguts i mantindran la distància de seguretat fixada per les autoritats sanitàries. En referència a aquest tema, la distància física de seguretat serà de 2 metres i, quan no sigui possible complir aquest requisit, es podrà reduir si es garanteix l’ús de mascareta.

En qualsevol cas, s’haurà de deixar sempre un espai lliure interpersonal equivalent a un seient o a 1 metre. D’altra banda, es prioritza la venda en línia d’entrades i es desaconsella l'ús de diners en efectiu. També es recomana que els seients del públic estiguin numerats, que l'obertura de portes es realitzi amb antelació suficient per permetre un accés esglaonat, i que es diferenciïn els circuits d’entrada i sortida dels espais on es realitza l’activitat cultural.

Respecte el personal treballador, s’aconsella que els equips es redueixin al nombre imprescindible de persones. A més, quan hi hagi diverses persones artistes simultàniament a l'escenari, s’apunta que la direcció ha de procurar el manteniment de la distància física de seguretat.

En els casos en què la naturalesa de la feina no permeti respectar la distància interpersonal ni l'ús d'equips de protecció adequats al nivell de risc, com és el cas de músics, músiques, actors i actrius, caldrà ajustar-se a mesures de seguretat dissenyades per a cada cas particular a partir de les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Pel que fa l’àmbit municipal, es remarca que els ajuntaments han de disposar de dades concretes per preveure l’impacte de qualsevol activitat cultural i prevenir una alerta sanitària. D’aquesta manera, han de conèixer, per exemple, el nombre aproximat de persones que acollirà l’activitat o estar informats, quan l’activitat comprengui una acampada, de les característiques i el volum, així com dels serveis auxiliars que comprenen.

0 contacte físic

En qualsevol cas, el document desaconsella la realització de qualsevol activitat pública que impliqui un contacte físic i, en general, totes les activitats en què no sigui possible mantenir la distància física de seguretat prescrita per les autoritats sanitàries per a cada fase del desconfinament, en el moment en què es duguin a terme en recintes tancats, en espais naturals o al carrer.

A més, el document assenyala que les persones organitzadores de l’esdeveniment podran adoptar les mesures addicionals que considerin necessàries en funció de les característiques específiques i de les condicions de la visita pública amb l’objectiu d’acomplir amb les mesures de prevenció i higiene que estableixin les autoritats sanitàries.

Prescripcions generals del Departament de Salut

El document també recull un seguit de prescripcions generals que fa el Departament de Salut. El decret del Govern aprovat el passat 9 de maig establia que als territoris que es troben a la fase I es poden reobrir els locals i establiments culturals sempre que no superin un terç de l'aforament autoritzat.

A més, si les activitats es realitzen en llocs tancats, no podrà haver-hi més de 30 persones en total i, si són a l'aire lliure, l’aforament màxim serà de 200 persones. Pel que fa els territoris que es troben en la fase II, l’Estat va establir per decret el passat 16 de maig que es podrà reprendre l’activitat cultural en llocs tancats, sempre que no se superi un terç de l'aforament autoritzat, ni es reuneixin més de cinquanta persones.

En el cas d'activitats a l'aire lliure, el públic ha de romandre assegut, guardant la distància necessària, i no pot superar un terç de l'aforament autoritzat, ni reunir més de 400 persones.

Afegeix un comentari nou