Desnonaments: moratòria de dos anys, escassa i discriminatòria

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Desnonaments: moratòria de dos anys, escassa i discriminatòria

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

Resum: 

El Govern ha aprovat un Decret Llei on s’acorda una moratòria de dos anys en el pagament de la quota hipotecària. Tot i així, des de diferents sectors com jutges i entitats la qualifiquen d’insuficient.

El Govern ha aprovat el Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris. Després de dies de reunions, el decret s’aprova finalment sense l’acord entre govern i principal grup de l’oposició.

El Decret estableix una moratòria de dos anys des de la seva publicació, en els quals no procedirà el desnonament que s’hagi acordat tant judicial com extrajudicialment en els casos que afectin els col·lectius més vulnerables.

En virtud del decret, cal que siguin rendes inferiors a 3 vegades l’indicador públic de renda d’efectes públics (uns 19.164€ l’any), que sigui habitatge habitual i que sigui l’únic habitatge en propietat que té el deutor i, a més, que es pugui acreditar la situació de vulnerabilitat, que s’estableix en alguna de les situacions següents:

  • Famílies nombroses.
  • Unitat familiar monoparental amb dos fills a càrrec.
  • Unitat familiar amb un menor de 3 anys.
  • Unitat familiar amb un discapacitat a càrrec amb una discapacitat acreditada superior al 33%, situació de dependència o malaltia que impedeixi l’activitat laboral.
  • Unitat familiar en què el deutor hipotecari estigui en situació d’atur i hagi exhaurit la seva prestació.
  • Unitat familiar en què visquin una o més persones unides amb el titular de la hipoteca o amb el seu cònjuge per un vincle de parentiu fins el tercer grau, i que, a més, es trobin en situació de discapacitat, dependència o malaltia que impedeixi l’activitat laboral.
  • Unitat familiar en què existeixi una víctima de la violència de gènere.

Des de molts àmbits de la societat civil, es qualifica el text com un Decret que arriba massa tard i amb mesures escasses i discriminatòries. Així ho han manifestat des de les diferents plataformes d’afectats, com els jutges i les entitats del Tercer sector.

Des del món judicial, es critica el fet que segueixi sense modificar-se la Llei d’enjudiciament civil i la Llei hipotecària ja que els jutges continuen sense marge de maniobra front a la normativa actual per poder actuar. A més, es denuncia el fet que existeixen ja molts supòsits que quedaran fora de la norma.

Des de diferents entitats dels Tercer Sector Social també es critica la norma per arribar massa tard i ser un text escàs i amb uns criteris discriminatoris i insuficients per a la realitat social que des de fa anys s’està vivint a Espanya.

En concret des de la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca (PAH), es continua amb la iniciativa de presentar un escrit per sol·licitar la suspensió de tots els procediments d’execució hipotecària que es trobin actualment als jutjats.

Serà el proper dilluns 19 de novembre quan es farà la presentació dels escrits als jutjats i es donarà difusió de la carta per tal que tots aquells afectats puguin sumar-se a la sol·licitud.

Afegeix un comentari nou