El Govern català aprova el decret que regula l’educació inclusiva

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
El nou decret suposa un avenç respecte l'última norma, del 1997 Font: Pixabay
El nou decret suposa un avenç respecte l'última norma, del 1997 Font: Pixabay
La nova norma pretén promoure la col·laboració entre centres ordinaris i d'educació especial Font: Pixabay
La nova norma pretén promoure la col·laboració entre centres ordinaris i d'educació especial Font: Pixabay

El Govern català aprova el decret que regula l’educació inclusiva

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

El document preveu que l’alumnat amb necessitats educatives especials s’escolaritzi en escoles ordinàries.

El Govern ha aprovat un decret que preveu que els infants amb necessitats especials s’escolaritzin en centres ordinaris i, excepcionalment, les famílies puguin sol·licitar l’escolarització en un centre d’educació especial en cas de discapacitat greu o severa.

El nou document, aprovat el 17 d’octubre del 2017, és fruit d’un treball participatiu amb més de 800 professionals, acadèmics i acadèmiques, persones representants d’entitats i particulars del sector. Regula l’atenció educativa de tot l’alumnat sense excloure aquell amb necessitats educatives especials, fet que suposa un avenç respecte a l’anterior norma del 1997.

El gran canvi que introdueix el nou decret té a veure amb el paper de les famílies, que ara seran les que decidiran, amb el suport i assessorament de professionals psicopedagògics, on escolaritzar els seus fills i filles.

De la integració a la inclusió

El decret pretén passar de la integració a la inclusió i garantir una escola equitativa que permeti l’èxit educatiu en la diversitat. Es vol aconseguir a través de criteris que orientin l’organització i gestió dels centres i ordenin les mesures per a l’atenció educativa i la continuïtat formativa de tot l’alumnat.

La norma estableix la col·laboració i el treball en xarxa entre centres ordinaris i centres d’educació especial, que poder ser centres proveïdors de serveis i recursos. Per tant, professionals i docents en centres d’educació especial poden oferir suport a l’atenció educativa dels centres ordinaris, per orientar les actuacions amb l’alumnat amb necessitats educatives i els programes de suport a la inclusió.

No només es vol una escola inclusiva durant l’etapa d’escolarització obligatòria sinó en totes les etapes. Per això, la normativa preveu l’atenció educativa inclusiva en els ensenyaments postobligatoris com el batxillerat, on es plantegen itineraris flexibles adaptats als diferents ritmes d’aprenentatges i situacions personals.

Afegeix un comentari nou