El Govern aprova la Llei de Polítiques de Joventut

 Font:
Font:

El Govern aprova la Llei de Polítiques de Joventut

Resum: 

El passat 9 de març es va aprovar la Llei de Polítiques de Joventut un cop atribuïdes les competències en matèria de joventut a la Generalitat.

Aquesta norma pretén:
- atendre les necessitats específiques dels joves i la seva realitat econòmica, social i cultural,
- facilitar els instruments per millorar trajectòries de vida de la gent jove,
- recolzar tots els aspectes necessaris per aconseguir que el jovent pugui emancipar-se.
Els eixos que comprenen les polítiques de joventut són principalment l'habitatge, el treball, l’educació, la salut, la cultura. Les eines a utilitzar són els programes, les subvencions, les beques, les activitats i instal·lacions.

A més el Projecte de llei aprovat defineix el concepte de joventut en la franja d’edat entre els 16 i els 29 anys, llevat d’aquells casos que es puguin establir per a polítiques públiques concretes com per exemple l’educació sexual que s’avança o la qüestió relacionada amb l’habitatge, que s’allargaria fins als 35 anys.
L’esperit de la norma és que a partir dels 16 anys un jove té edat per poder emancipar-se civilment, incorporar-se al món laboral, triar itineraris formatius voluntàriament o abandonar l’ensenyament obligatori.
Encara no ha estat publicada la llei però de seguida que tinguem accés a la mateixa la publicarem en el portal.

Afegeix un comentari nou