El Govern català aprova una guia per impulsar la perspectiva de gènere en la contractació pública

Suport Tercer Sector – Jurídic
La Guia l'ha elaborat la Direcció General de Contractació Pública i l’Institut Català de les Dones. Font: Gencat
La Guia l'ha elaborat la Direcció General de Contractació Pública i l’Institut Català de les Dones. Font: Gencat
La 'Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics' ja es pot consultar a través d'Internet. Font: Pixabay
La 'Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics' ja es pot consultar a través d'Internet. Font: Pixabay

El Govern català aprova una guia per impulsar la perspectiva de gènere en la contractació pública

Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

El document ofereix pautes i recull diversos exemples de clàusules d’igualtat per facilitar la seva aplicació per part dels òrgans de l’administració.

Amb l’objectiu de promoure la igualtat efectiva entre dones i homes i posar fi a possibles discriminacions per raó de sexe en l’àmbit de la contractació pública, el Govern català ha aprovat el 12 de setembre la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics.

El text, disponible a través d’Internet, ha estat elaborat per la Direcció General de Contractació Pública i l’Institut Català de les Dones i ha comptat amb la col·laboració d’agents econòmics i socials i de les administracions locals.

El document explica i dona exemples de com incloure les clàusules de perspectiva de gènere en les diferents fases del procés de contractació: des de la definició de l’objecte del contracte, passant pels criteris d’exclusió, adjudicació i desempat, i l’execució. Finalment, també aprofundeix en com controlar el compliment d’aquestes clàusules.

Aquesta guia s’emmarca en el Codi per a una contractació pública socialment responsable que es va publicar l’any 2017 per donar resposta a la Directiva 2014/247 UE de la Unió Europea que obliga els estats que en formen part a prendre mesures per garantir que en l’execució dels contractes públics es respecti el compliment de la normativa obligatòria a nivell social, ambiental o laboral.


Informació relacionada:

El Govern català aprova un codi per promoure la contractació pública socialment responsable

Afegeix un comentari nou