El repte de fer participar joves i infants en juntes d’entitats

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Nens i nens de l'esplai Pubilla Cases-Can Vidalet Font: Fundesplai
Nens i nens de l'esplai Pubilla Cases-Can Vidalet Font: Fundesplai
La Plataforma d'Infància de Catalunya aplega més de 900 entitats vinculades a la infància i adolescència Font: PINCAT
La Plataforma d'Infància de Catalunya aplega més de 900 entitats vinculades a la infància i adolescència Font: PINCAT
Infants i joves de l'Agrupació Escolta i Guia de Sant Adrià Font: Àrea Besòs
Infants i joves de l'Agrupació Escolta i Guia de Sant Adrià Font: Àrea Besòs

El repte de fer participar joves i infants en juntes d’entitats

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

La Plataforma de la Infància de Catalunya (Pincat) presentarà el 29 de novembre un decàleg de recomanacions i de projectes exemplars impulsats per diversos esplais i associacions.

L'any 2013 es va signar el Pacte per a la Infància de Catalunya, a partir del qual la Plataforma de la Infància de Catalunya (Pincat) es comprometia a promoure la participació activa dels infants i joves a la governança de les entitats socials d'infància. Aquest repte s'ha traduït en un projecte que presentarà la memòria el 29 de novembre. L'acte tindrà lloc a la seu de la Taula del Tercer Sector i s'aprofitarà per aprofundir sobre un decàleg de recomanacions per fomentar que la joventut i infància pugui implicar-se en les decisions que afecten les pròpies organitzacions.

Creure en tots els infants i joves, implicar-los des del principi, identificar els espais de participació que cada entitat té o pot tenir, animar a participar aprenent-ne i amb el joc com a base, organitzar accions amb continuïtat i tenir clar a qui va adreçat el procés participatiu. Aquets són alguns dels consells que proposa la desena d’organitzacions del grup de Participació d’Infants i Joves de la Pincat, entre les quals hi ha EDUVIC, la Fundació Champagnat, Fundesplai, la Fundació Resilis, INTRESS, Minyons Escoltes i Guies (MEG) i la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància (FEDAIA).

Per canviar el paradigma i passar d’organitzar projectes per als infants i joves a fer-ho juntament amb ells/es, el grup promotor ha recollit diverses experiències de participació que haurien de servir per avançar en la implicació del col·lectiu en les preses de decisions.

Exemples de bones pràctiques

Una de les iniciatives que, ja en marxa, es presentarà com a exemple de bones pràctiques a l’acte del 29 de novembre, és l’anomenat “Ens-A-Junta-Rem”, de l’esplai Pubilla Cases-Can Vidalet. Aquest projecte permet joves i infants participar en diferents comissions de la junta de l’esplai. Així, col·laboren activament en els òrgans de decisió per decidir sobre l’organització de festes i altres activitats del centre.

També es parlarà del cas de l’Agrupament Escolta i Guia (AEIG) Sant Adrià, que va organitzar el sopar de final de curs a través de la participació activa de totes les unitats del cau. Els adults/es únicament van jugar un paper de dinamitzadors/es i acompanyants.

L’Associació Gabella és un altre exemple a seguir, concretament, per la creació del consell de participació “iGòtic”. Aquest consell està format per representants de diferents grups d’edat, un/a representant de l’equip directiu i un/a de l’equip educatiu. El projecte preveu incloure representants de les famílies amb l’objectiu de manifestar les opinions existents i decidir sobre la governança de l’entitat en els seus diferents àmbits.

Tres raons per promoure la participació

Un primer motiu per fomentar la participació dels infants és el jurídic, ja que es contempla com un dret en la Convenció dels Drets dels Infants de les Nacions Unides, del 1989, i en la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència de Catalunya, del 2010.

A més, també hi ha una raó pragmàtica, ja que la participació suposa una millora dels àmbits en els que es produeix, i una raó educativa, pel fet que posa en marxa habilitats socials que els infants utilitzaran al llarg de la seva vida a través de l’aprenentatge de valors com el compromís o la coresponsabilitat.

La visió de la Pincat continua sent de “dalt a baix”, tal com expliquen Susagna Escardívol i José Antonio Ruiz, membres de la Pincat. “Tenim molt interioritzat que sabem el que és millor per a ells i elles. Tenim experiència i expertesa, però això no és incompatible amb un model en què sigui possible incloure la mirada dels infants, les seves opinions, necessitats i interessos, per avançar en noves formes de governança on participar sigui cosa de tothom, sense exclusions de cap mena”.

Afegeix un comentari nou