El Senat dóna llum verda a la reforma de la Llei d'asil

El Senat dóna llum verda a la reforma de la Llei d'asil

Resum: 
Després de passar per l’examen i aprovació al Congrés, el text de la reforma de la llei d’asil ha arribat ara al Senat, on s’ha aprovat amb el consens de tots els grups polítics. Les passes que resten ara són la remissió del mateix amb les esmenes proposades de nou al Congrés dels Diputats pel seu examen i aprovació definitius.
El nou text recull, entre d’altres canvis, el reconeixement del dret a la sanitat i a la justícia gratuïta dels immigrats des del moment de la formalització de la sol·licitud d’asil o de protecció.
Tot i així, existeixen diferents posicions en relació amb el text aprovat. D’una banda el govern incideix en el fet que s’ha introduït la possibilitat del nou examen de les sol·licituds en el territori, així com els nous drets abans esmentats: dret d’assistència sanitària i a la justícia jurídica gratuïta des de la formalització de la petició d’asil, l’ampliació dels terminis per a l’estudi de les causes d’exclusió i la possibilitat de demanar ajut davant les ambaixades d’Espanya a l’estranger.
De l’altra diverses ONG, com ara Amnistia Internacional, han denunciat el fet que s’ha deixat fora del text legal el dret dels ciutadans de la Unió Europea a demanar asil a l’estat espanyol.

Afegeix un comentari nou