Els 14 articles de la Declaració Universal dels Drets dels Animals

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Dani Gallart
Tots els animals neixen iguals davant la vida i tenen els mateix dret a l'existència. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Tots els animals neixen iguals davant la vida i tenen els mateix dret a l'existència. Font: Unsplash.
Cap animal no ha d'ésser explotat per divertiment de l'ésser humà. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Cap animal no ha d'ésser explotat per divertiment de l'ésser humà. Font: Unsplash.
Tot animal acollit per l'home com a company té dret a viure conforme a la seva longevitat natural. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Tot animal acollit per les persones com a company té dret a viure conforme a la seva longevitat natural. Font: Unsplash.
Tot animal de treball té dret a gaudir d'un límit en el temps i en la intensitat del seu treball. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Tot animal de treball té dret a gaudir d'un límit en el temps i en la intensitat del seu treball. Font: Unsplash.
Els animals salvatges tenen dret a la llibertat. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Els animals salvatges tenen dret a la llibertat. Font: Unsplash.

Els 14 articles de la Declaració Universal dels Drets dels Animals

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

Només a Catalunya existeixen 180 entitats protectores col·laboradores.

L’educació ha de servir com a base per ensenyar des de la infantesa a comprendre, respectar i estimar a tots els animals.

Dia rere dia, els drets dels animals es vulneren, exposant-los a pràctiques de crueltat, amb maltractament físic, psíquic i fins i tot causant la seva mort.

Entitats com l’Associació Defensora dels Drets dels Animals (ADDA) lluita des del 1976 per a la defensa dels animals i el seu benestar.

Adoptada el 1977 per la Lliga Internacional dels Drets de l’animal i les lligues nacionals i posteriorment, aprovada per la UNESCO i per l’ONU, la Declaració Universal dels Drets dels Animals recull en 14 articles els seus drets.

 1. Tots els animals neixen iguals davant la vida i tenen el mateix dret a l'existència.
 2. Tot animal té dret al respecte, a l'atenció i a la protecció per part de l'ésser humà.
 3. Cap animal no serà sotmès a maltractaments i es prohibeixen els actes cruels envers els animals. En cas que la mort de l'animal sigui necessària, ha de ser instantània, sense dolor i sense angoixa.
 4. Els animals salvatges tenen dret a la llibertat. Els domèstics, a viure i créixer al ritme i en les condicions pròpies de la seva espècie, i a viure en el seu medi natural, i a poder complir el seu cicle natural de vida. Tota privació de llibertat, encara que sigui amb finalitats educatives, és contrària a aquest dret.
 5. Tot animal propi de l'entorn humà, té dret a viure i créixer al ritme i en les condicions de vida i de llibertat que són pròpies de la seva espècie, lliures dels interessos mercantils de l'home.
 6. Tot animal acollit per les persones com a company té dret a viure conforme a la seva longevitat natural. L'abandonament d'un animal és un acte de crueltat i degradant.
 7. Tot animal de treball té dret a gaudir d'un límit en el temps i en la intensitat del seu treball, a una alimentació adequada i al repòs.
 8. Es condemna tota experimentació amb animals que impliqui un patiment, tant físic com psicològic, ja siguin experiments mèdics, científics, comercials o qualsevol altre forma d'experimentació.
 9. Quan un animal és criat per a l'alimentació, ha de ser nodrit, allotjat, transportat i sacrificat sense que res no li produeixi ansietat o dolor.
 10. Cap animal no ha d'ésser explotat per divertiment de l'ésser humà. Es prohibeixen els espectacles i exhibicions incompatibles amb la dignitat de l'animal.
 11. Tot acte que provoqui la mort innecessària d'un animal és un crim contra la vida, és a dir un biocidi.
 12. Tot acte que provoqui la mort d'un gran nombre d'animals salvatges és un genocidi, és a dir, un crim contra l'espècie. La contaminació i la destrucció de l'ambient natural conduiran cap al genocidi.
 13. Un animal mort ha de ser tractat amb respecte. Les escenes de violència en què els animals són víctimes han de ser prohibides en el cinema i la TV, a no ser que serveixin per mostrar els atemptats contra els drets dels animals.
 14. Els organismes de protecció i salvaguarda dels animals han de ser representats a nivell governamental. Els drets dels animals han de ser defensats per la llei com ho són els drets dels humans.

Afegeix un comentari nou