Els alumnes amb discapacitat no pagaran més als menjadors escolars

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Els alumnes amb discapacitat no pagaran més als menjadors escolars

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El Departament d’ensenyament ha acceptat una recomanació del Síndic de Greuges amb relació als drets dels alumnes amb necessitats educatives especials.

Al llarg del temps, el Síndic de Greuges ha rebut nombroses queixes de pares de menors amb discapacitat, els quals han de pagar de la seva butxaca els educadors de suport que necessiten els seus fills en el marc de l’escola inclusiva.

Concretament, el Síndic ha analitzat la situació a través de les queixes rebudes per part de les famílies que han de pagar el cost del personal de suport que necessiten els seus fills per poder fer ús del servei de menjador.

En moltes ocasions, els menors amb necessitats educatives especials necessiten persones de reforç o vetlladores per poder accedir al servei de menjador en igualtat d’oportunitats que la resta de l’alumnat però la realitat és que a moltes escoles hi ha una carència d’aquest personal, qüestió que provoca un tracte discriminatori i que vulnera el que preveuen els principis de normalització, inclusió i no-discriminació que recull la Convenció sobre els Drets de l’infant i la resta de normativa en matèria d’educació.

Aquest fet comporta que, en molts casos, les famílies han de pagar el cost d’aquest personal de suport, bé perquè no són perceptors d’ajuts de menjador escolar per alumnat amb necessitats educatives especials o perquè l’import dels mateixos no cobreix tot el cost.

Davant d’aquesta situació, el Síndic ha reiterat que qui ha de proporcionar les condicions i recursos necessaris per facilitar la participació de qualsevol alumne d’una manera normalitzada, és el servei – en aquest cas l’escola- .

Enguany, el Departament d’Ensenyament ha comunicat, mitjançant la resolució ens/1668/2014 que per al curs 2014-2015 no es cobrarà cap preu diferenciat a cap col·lectiu d’alumnes. Només es pot cobrar un preu superior als comensals esporàdics.

Afegeix un comentari nou