“La complicitat d’entitats amb grups parlamentaris ha estat clau per aconseguir una llei contra l'homofòbia pionera a Europa”

Suport Tercer Sector – Jurídic
Joaquim Roqueta, president de la Plataforma LGTBI i Gais Positius Font: Plataforma LGTBI
Joaquim Roqueta, president de la Plataforma LGTBI i Gais Positius Font: Plataforma LGTBI
La bandera LGTBI Font: VIX
La bandera LGTBI Font: VIX

“La complicitat d’entitats amb grups parlamentaris ha estat clau per aconseguir una llei contra l'homofòbia pionera a Europa”

Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

Joaquim Roqueta, president de la Plataforma LGTBI de Catalunya, ens parla sobre la tasca d'incidència política d'aquesta entitat i els importants avenços assolits a favor dels drets d'aquest col·lectiu.

Joaquim Roqueta, com a activista interessat en salut sexual, VIH, ús de drogues i drets humans, ens parla de la incidència política que es fa des de les entitats que presideix: la plataforma LGTBI i Gais Positius. El dimarts 7 serà un dels ponents de la jornada sobre incidència política des del Tercer Sector que organitza Suport Associatiu a l’Edifici del Vagó de l’Escola Industrial, a Barcelona.

Com enteneu la incidència política des de la vostra entitat?

Som la Plataforma d'entitats LGTBI de Catalunya, formada per les següents associacions: FAGC, Casal Lambda, Gais positius, FLG Famílies LGTBI, Gaylespol, ACGIL, Generem, AMPGIL, Stop Sida i la Fundació Enllaç. Treballem des d'una perspectiva de defensa dels drets humans i la lluita contra la LGTBI-fòbia, la reivindicació de la igualtat legal i el respecte social cap a la diversitat afectiva i sexual, la sensibilització i la denúncia.

Des del Tercer Sector, com podem influir en les polítiques de les institucions públiques i privades?

És molt important que ens reconeguin com a interlocutors/es vàlids/es i, per tant, des de la nostra Plataforma plantegem les nostres propostes i iniciatives basades en la nostra expertesa i el nostre coneixement de la realitat del col·lectiu LGTBI i la nostra visió crítica però constructiva de molts aspectes socials. Per tant, el nostre coneixement i la nostra trajectòria ens avalen.

Associem la incidència política a la recerca de canvis legislatius i a la influència en els espais de presa de decisions. Oblidem, potser, la importància d’incidir en la ciutadania per fer-la més crítica i amb més capacitat de mobilització?

La ciutadania cada vegada està més apoderada i sovint es relaciona amb les nostres entitats per objectius molt concrets. En aquests moments cal treballar amb objectius comuns que ens uneixen a tots i totes com la defensa del drets, el respecte a la diferència i la denúncia de qualsevol tipus de violència, entre d’altres.


A partir de la vostra experiència, quines són les claus per portar a terme una acció d’incidència realment efectiva?

La clau de l'èxit ha estat la unitat de tot el col·lectiu LGTBI per aconseguir la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La complicitat i sintonia de les entitats amb els grups parlamentaris ha estat un altre dels punts claus per poder consensuar i aconseguir una llei contra l'homofòbia pionera a Europa.

Vam posar en pràctica una forma nova de participació i col·laboració real de la societat civil amb els grups parlamentaris per a l'elaboració i aprovació de proposicions de llei, “les entitats ens sentim també pares i mares de la llei contra l'homofòbia”. Finalment destacar la bona estratègia de comunicació que es va realitzar per aconseguir que s'aprovés la llei en 17 mesos. Vàrem aconseguir incrementar la presència i la sensibilitat en els mitjans de comunicació de la realitat del col·lectiu LGTBI.

Hi ha prou consciència per part de les entitats i moviments sobre la necessitat d’articular-se i crear sinèrgies conjuntes?

Volem ser un moviment unitari i consensuat d’acció conjunta per guanyar en eficiència i eficàcia en la consecució d’objectius comuns, optimitzar recursos materials, logístics i humans per tal de promoure una major presència social i crear sinergies entre les organitzacions de l’àmbit de l’associacionisme LGTBI de Catalunya. Pensem que el treball conjunt és fonamental per aconseguir la transformació social i que el nostre treball en xarxa amb el diferent teixit associatiu d’altres sectors ens ajuda a créixer, a arribar a més gent i que les nostres lluites siguin compartides.


Quines són les principals dificultats en el treball d’incidència política?

El nostre treball d’incidència política és sempre des del voluntariat i això pot comportar un desgast o “burn out” dels nostres recursos humans. Això requereix un treball en equip basat en el respecte de l’altre/a i la confiança mútua i posar els nostres límits per poder repartir-nos les tasques i buscar un equilibri que ens porti a aconseguir els objectius marcats. La manca de recursos econòmics és també un tema recurrent en el nostre sector.


La jornada de Suport Associatiu va comptar amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.

Afegeix un comentari nou