Es publica la llei de transparència catalana

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Es publica la llei de transparència catalana

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern.

Tal i com ja vam tractar a Xarxanet, el passat dia 18 de desembre, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern.

Avui, dia 31 de desembre, s’ha publicat el text íntegre de la llei al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i ja es pot consultar.

Aquesta nova normativa pretén garantir la transparència de l’activitat pública i el dret dels ciutadans a la informació i la documentació públiques, alhora que estableix els principis de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs i personal de l’administració.

Des del punt de vista de les entitats no lucratives, l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei afecta a les organitzacions, associacions i fundacions, els ingressos de les quals provenen de manera significativa de subvencions o ajuts públics, per tant, aquestes entitats tindran que complir els requisits que estableix la normativa respecte a la transparència.

Afegeix un comentari nou