Espanya suspèn en Drets Humans segons la ONU

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Espanya suspèn en Drets Humans segons la ONU

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El Comitè de Drets Humans de la ONU ha emès un informe on posa de manifest que Espanya incompleix la normativa el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.

El passat dia 20 de juliol, el Comitè de Drets Humans de la Organització de Nacions Unides va emetre l’informe Observacions finals sobre el sisè informe periòdic de Espanya, en el qual va ressaltar que l’Estat incompleix el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i també realitza pràctiques contraries als Drets Humans fins a 26 cops.

Aquest informe és el resultat d’una compareixença que va fer una representació espanyola davant del Comitè de Drets Humans de la ONU els dies 6 i 7 de juliol. Concretament van assistir sis Ministeris, la Fiscalia General i la Missió davant de Nacions Unides. En aquesta compareixença es va examinar el compliment del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics per part de diferents Estats, entre els quals es troba Espanya.

El Comitè està format per divuit experts internacionals, els quals han destacat les següents preocupacions per l’incompliment de drets pel que fa a l’àmbit social:

 • Vigència de la Llei d’Amnistia de 1977: Reflecteix la preocupació per l’immobilisme de l’Estat a l’hora d’investigar les violacions dels Drets Humans comeses en el passat, així com la dificultat per accedir als arxius que puguin aclarir els fets.
 • Crítica a la Llei de Seguretat Ciutadana: El Comitè està preocupat en la afectació que pot tenir aquesta llei en la llibertat d’expressió, el dret d’associació i de reunió pacífica, i el seu excés de sancions administratives. L’informe demana a l’Estat la revisió immediata de la normativa.
 • Devolucions en calent: L’informe fa especial esment al fet que les expulsions de les persones immigrants no compleixin les garanties suficients i demana un canvi de la Llei de Seguretat Ciutadana en aquesta matèria.
 • Racisme policial: El Comitè confirma l’existència de controls policials basats en perfils racials o ètnics. Demana a Espanya la eliminació d’aquests perfils.
 • Maltractament policial: L’informe es refereix a un abús de força i maltractament per part de les forces de seguretat. Exigeix la eliminació de la tortura i una major condemna davant d’aquests fets.
 • Discriminació Racial: L’informe reflecteix discriminacions a les persones immigrants i minories ètniques a l’hora d’accedir a drets com l’habitatge, l’educació, la ocupació i la salut.
 • Esterilitzacions forçoses: El Comitè critica la pràctica d’esterilitzacions forçoses a persones amb discapacitat i recomana procediments per obtenir el seu consentiment.
 • Desigualtat de gènere: L’Informe constata que les dones no es troben suficientment representades ni al sector públic ni al privat. També ha remarcat les notables diferències salarials entre dones i homes i ha sol·licitat que s’examini aquesta disparitat.
 • Violència masclista: El Comitè remarca la persistència de la violència masclista i proposa augmentar la protecció de les dones i investigar les denúncies de les dones especialment vulnerables.
 • Avortament: L’ONU critica la modificació de la llei de l’avortament, la qual obliga a les dones entre 16 i 18 anys a obtenir el consentiment dels pares per poder procedir a l’avortament, inclús en situacions de violència familiar. L’informe assegura que aquesta mesura pot incrementar el nombre d’avortaments il·legals i posar en risc la vida i la salut de les dones.
 • Els CIE: L’informe recull diverses crítiques als centres d’internament d’estrangers (CIE) i demana a l’Estat que no utilitzi la detenció recurrent per als sol·licitants d’asil, i que garanteixi l’assistència sanitària als centres les 24 hores del dia.
 • El mètode de càlcul de l’edat dels menors estrangers: El Comitè posa en dubte el mètode de càlcul de l’edat dels menors immigrants que arriben sols a l’Estat.
 • Les noves competències dels vigilants: L’informe critica la nova llei de Seguretat Privada, la qual reconeix als vigilants privats competències que abans no tenien i que pertanyen als agents públics.

Afegeix un comentari nou