Francina Alsina:"La Llei diu que el Govern es compromet a potenciar la participació dels ciutadans"

Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Francina Alsina:"La Llei diu que el Govern es compromet a potenciar la participació dels ciutadans"

Autor/a: 
Montse Mateo

Resum: 

Parlem amb Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social, sobre la nova Llei del voluntariat catalana.

Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social, va participar en la jornada sobre la Llei del Voluntariat organitzada per Suport Associatiu el dia 22 d'octubre. Durant la jornada, es va parlar de l'impacte que la nova Llei té sobre les entitats socials.

Com creus que la nova Llei pot ajudar les entitats socials?

Una de les coses que la Llei diu en el seu preàmbul és el compromís del Govern de potenciar la participació dels ciutadans en programes de voluntariat, fomentar el treball en xarxa i la posada en comú dels recursos existents, potenciar mesures per a sensibilitzar ciutadans i incorporar-los en programes de voluntariat de les entitats, promoure la convocatòria de programes de suport i de línies d'ajuts i subvencions, donar suport a les activitats formatives, impulsar la presència de les accions voluntàries als mitjans de comunicació i la difusió de la tasca feta, així com promoure la connexió en xarxa de les entitats catalanes amb altres entitats de fora de Catalunya.

Quin creus que és el principal repte que les entitats socials han d’afrontar pel que fa a la gestió de les persones voluntàries?

Per a més d'una entitat els pot significar un repte el fet d'haver de disposar d'un pla de formació o d'un itinerari formatiu dels voluntaris, o nomenar una persona com a responsable de la coordinació dels voluntaris, o disposar d'un pla de voluntariat on es reculli la gestió dels voluntaris dins de la entitat, o tenir el full de compromís on cal formalitzar la vinculació amb el voluntari i els drets i els deures d'ambdues parts...

A vegades, les entitats poden tenir certes dificultats a l’hora de clarificar les figures de persona voluntària i treballadora de l’entitat. Com valores la situació actual de les entitats respecte a aquesta qüestió?

Crec que actualment, com a mínim a les entitats socials, és un debat ja força superat, degut a la tasca d'acompanyament duta a terme pel voluntari no té res a veure amb la tasca duta a terme per la persona que treballa a la entitat. La meva valoració actual d'aquesta situació és molt positiva, les dues parts coneixen perfectament el seu terreny d'acció.

Quin creus que ha de ser el paper de les entitats de segon i tercer nivell?

D'entrada el paper d'informació i d'orientació de tots aquells dubtes i preguntes que els puguin neguitejar les entitats que aglutinen. Formació adequada tant pels voluntaris com per als responsables dels voluntaris a les entitats. Aquesta informació també ha d'estar a l'abast de la ciutadania que ens ho demani.

Afegeix un comentari nou